Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse korporacji międzynarodowych i doradztwo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-F22-DF-FiIKD Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Finanse korporacji międzynarodowych i doradztwo podatkowe
Jednostka: Katedra Zarządzania Finansami
Grupy: _Finanse i rachunowość - plan studiów 2 rok 2 stopnia
Finanse i rachunkowość, 2 rok II stopnia, PRK, sp. doradztwo fin. i finanse przeds.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza w zakresie systemu podatkowego w Polsce

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godzin - wykład,

1 godzina - konsultacje z wykładowcą

Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć - 44 godziny

Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu - 50 godzin

Razem nakład pracy studenta 125 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student identyfikuje ryzyko związane z ekspozycją stopy procentowej i ekspozycją kursu walutowego w firmach międzynarodowych K_W08

W2 Student zna obszary objęte doradztwem podatkowym (prawo podatkowe, prawo rachunkowe), a także wymogi dotyczące doradztwa podatkowego K_W08

Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Zarządzanie płynnością finansową korporacji

Zarządzanie ekspozycją stopy procentowej

Zarządzanie ekspozycją kursu walutowego

Finansowanie bieżących operacji zagranicznych

Międzynarodowe rynki finansowe

Czynności doradztwa podatkowego, podmioty mogące wykonywać czynności doradztwa i wykonywanie zawodu doradcyw Polsce

Samorząd zawodowy doradców

Etyka doradcy

Pełny opis:

Zarządzanie płynnością finansową korporacji - system planowania i prognozowania gotówkowego, inwestowani nadwyżek finansowych i finansowanie deficytów gotówki W1

Zarządzanie ekspozycją stopy procentowej, techniki zabezpieczania W1

Zarządzanie ekspozycją kursu walutowego - zarządzanie ekspozycją przeliczeniowa i transakcyjną W1

Finansowanie bieżących operacji zagranicznych W1

Międzynarodowe rynki finansowe- powiązania między przedsiębiorstwami a instytucjami finansowymi, eurowalutowy rynek kredytów, międzynarodowy rynek obligacji, międzynarodowy rynek akcji W1

Czynności doradztwa podatkowego w Polsce W2

Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradcy podatkowego W2

Warunki uzyskania uprawnień doradcy W2

Samorząd zawodowy doradców podatkowych – Krajowa Izba Doradców Podatkowych W2

Wykonywanie zawodu doradcy, jego obowiązki i prawa W2

6.Odpowiedzialność cywilna za szkodę wyrządzoną podczas wykonywania czynności doradztwa podatkowego W2

Odpowiedzialność dyscyplinarna W2

Odpowiedzialność karna W2

Etyka w zawodzie doradcy podatkowego W2

Literatura:

E. Najlepszy, Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013

E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000

J. Głuchowski, R. Huterski, V. Jaaskelainen, P. H. Nielsen, Zarządzanie finansami w korporacjach międzynarodowych, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002

A. Borcuch, Korporacje ponadnarodowe a obecny etap globalizacji, e-Finanse

A. Duliniec, Kierunki rozwoju zarządzania finansami w przedsiębiorstwach międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, nr 21, 2007

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, tj. Dz. U. Nr 41 z 2011 r., poz. 213 ze zm.

Wł. Nykiel (red.),W. Chróścielewski, K. Koperkiewicz - Mordel, M. Sęk, Polskie Prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2011

B. Dutkiewicz, Vademecum doradcy podatkowego i biegłego rewidenta, DatevSynfonia, Warszawa 2008

Uchwała nr 14/V/2014 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 13 maja 2014 w sprawie wykazu pytań i zadań

egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego,

www.mofnet.gov.pl

Metody i kryteria oceniania:

Wykład -egzamin pisemny W1, W2 "+++" w pełnym stopniu

"+++" w pełnym stopniu

"++" w dużym stopniu

"+"częściowo

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska, Maria Jankowska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska, Maria Jankowska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska, Maria Jankowska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Huterska, Maria Jankowska
Prowadzący grup: Agnieszka Huterska, Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.