Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Savoir-vivre w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-K13-PR-SaViv Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Savoir-vivre w biznesie
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Komunikacja i psychologia w biznesie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Komunikacja i psychologia w biznesie, 3 rok, PRK, sp. Menedżer PR
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość zasad korespondencji w biznesie

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 30 godz. ćwiczeń.


2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu (opracowywanie dokumentów korespondencji biznesowej): 15 godz.


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 15 godz.


Razem nakład pracy studenta: 60 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W09: student rozumie konieczność znajomości i przestrzegania podstawowych zasady etykiety w kontekście wizerunku, jako swoistego składnika potencjału konkurencyjności; zna te zasady.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U10: student posiada umiejętność poprawnych zachowań zarówno w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym (w tym w relacjach międzynarodowych)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K03: student nabywa odpowiednie kompetencje społeczne, aby swoimi postawami i zachowaniami tworzyć pozytywny wizerunek instytucji, którą reprezentuje.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy reguł etykiety w biznesie. Studenci objęci obowiązkiem uczestnictwa w jego nauczaniu muszą mieć świadomość tego, że każdy pracownik reprezentujący przedsiębiorstwo, a zwłaszcza menedżer, powinien mięć odpowiednio wysokie kwalifikacje intelektualne, zawodowe i towarzyskie. Bez poznania i przestrzegania zasad "dobrego wychowania" wszystkie te walory nie będą widoczne.

Pełny opis:

1. Wizerunek w biznesie (wizerunek menedżera, a wizerunek przedsiębiorstwa, wizerunek przedsiębiorstwa a potencjał jego konkurencyjności).

2. Zachowania i postawy

3. Etykieta w biiznesie międzynarodowym (czy konieczne jest rozumienie różnic kulturowych i uwzględnianie tych różnić w zachowaniach?).

4. Kultura osobista.

5. Sztuka "pierwszego kontaktu".

6. Zasady precedencji.

7. Wizyty i upominki.

8. Ubiór w biznesie.

9. Przyjęcia biznesowe i towarzyskie – rodzaje, organizacja, zasady.

10. Spotkania biznesowe w restauracji (miejscu organizacji uroczystego posiłku).

11. Negocjacje i podpisanie umowy, utrzymywanie kontaktów biznesowych.

Literatura:

E. Pietkiewicz, Etykieta menedżera, Warszawa ... (liczne wydania).

J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność w czasie zajęć w czasie zajęć. Ocena przygotowanych prezentacji.

Praktyki zawodowe:

_

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Karaszewski, Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Włodzimierz Karaszewski, Joanna Modrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Karaszewski, Joanna Modrzyńska
Prowadzący grup: Włodzimierz Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Karaszewski
Prowadzący grup: Włodzimierz Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy reguł etykiety w biznesie. Studenci objęci obowiązkiem uczestnictwa w jego nauczaniu muszą mieć świadomość tego, że każdy pracownik reprezentujący przedsiębiorstwo, a zwłaszcza menedżer, powinien mięć odpowiednio wysokie kwalifikacje intelektualne, zawodowe i towarzyskie. Bez poznania i przestrzegania zasad "dobrego wychowania" wszystkie te walory nie będą widoczne.

Pełny opis:

1. Wizerunek w biznesie (wizerunek menedżera, a wizerunek przedsiębiorstwa, wizerunek przedsiębiorstwa a potencjał jego konkurencyjności).

2. Zachowania i postawy

3. Etykieta w biiznesie międzynarodowym (czy konieczne jest rozumienie różnic kulturowych i uwzględnianie tych różnić w zachowaniach?).

4. Kultura osobista.

5. Sztuka "pierwszego kontaktu".

6. Zasady precedencji.

7. Wizyty i upominki.

8. Ubiór w biznesie.

9. Przyjęcia biznesowe i towarzyskie – rodzaje, organizacja, zasady.

10. Spotkania biznesowe w restauracji (miejscu organizacji uroczystego posiłku).

11. Negocjacje i podpisanie umowy, utrzymywanie kontaktów biznesowych.

Literatura:

E. Pietkiewicz, Etykieta menedżera, Warszawa ... (liczne wydania).

Literatura uzupełniająca:

P. Mildner, Podstawy etykiety czyli wiza do świata biznesu, Wydawnictwo AKADE, Warszawa 2000;

J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016

E. Pernal, Taktownie, profesjonalnie, elegancko – czyli etykieta w biznesie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Karaszewski
Prowadzący grup: Włodzimierz Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy reguł etykiety w biznesie. Studenci objęci obowiązkiem uczestnictwa w jego nauczaniu muszą mieć świadomość tego, że każdy pracownik reprezentujący przedsiębiorstwo, a zwłaszcza menedżer, powinien mięć odpowiednio wysokie kwalifikacje intelektualne, zawodowe i towarzyskie. Bez poznania i przestrzegania zasad "dobrego wychowania" wszystkie te walory nie będą widoczne.

Pełny opis:

1. Wizerunek w biznesie (wizerunek menedżera, a wizerunek przedsiębiorstwa, wizerunek przedsiębiorstwa a potencjał jego konkurencyjności).

2. Zachowania i postawy

3. Etykieta w biiznesie międzynarodowym (czy konieczne jest rozumienie różnic kulturowych i uwzględnianie tych różnić w zachowaniach?).

4. Kultura osobista.

5. Sztuka "pierwszego kontaktu".

6. Zasady precedencji.

7. Wizyty i upominki.

8. Ubiór w biznesie.

9. Przyjęcia biznesowe i towarzyskie – rodzaje, organizacja, zasady.

10. Spotkania biznesowe w restauracji (miejscu organizacji uroczystego posiłku).

11. Negocjacje i podpisanie umowy, utrzymywanie kontaktów biznesowych.

Literatura:

E. Pietkiewicz, Etykieta menedżera, Warszawa ... (liczne wydania).

Literatura uzupełniająca:

P. Mildner, Podstawy etykiety czyli wiza do świata biznesu, Wydawnictwo AKADE, Warszawa 2000;

J. Modrzyńska, Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre’u, Warszawa 2016

E. Pernal, Taktownie, profesjonalnie, elegancko – czyli etykieta w biznesie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.