Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rynek nieruchomości magazynowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-L12-RNM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Rynek nieruchomości magazynowych
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: _Logistyka- plan studiów 2 rok 1 stopnia
Logistyka, PRK, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy logistyki, makro- i mikroekonomia, podstawy zarządzania.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. wykładu.

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu -15 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 15.


Łącznie: 45 godz. (3 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W04 - relacje zewnętrze organizacji biznesowych zachodzące pomiędzy nimi, w tym także w łańcuchach dostaw oraz pomiędzy nimi i innymi podmiotami otoczenia, ich charakter, cele, prawidłowości, uwarunkowania i

reguły, rozpatrywane z punktu widzenia nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania logistyką


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 - projektować, adekwatne dla zdiagnozowanych przyczyn i przebiegu zjawisk/problemów, przedsięwzięcia prowadzące do ich sprawnego rozwiązania.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz określania priorytetów w procesie jej pozyskiwania w celu rozwiązania problemów występujących w organizacji biznesowej.

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, case study wybranych projektów, dyskusja

Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące rynku nieruchomości magazynowych jako podstawowego i niezbędnego zasobu infrastruktury procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki na tle innych segmentów rynku nieruchomości oraz aktualnych trendów, a także stymulant i destymulant jego rozwoju.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne - zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia

- Rynek nieruchomości magazynowych jako podstawowy i niezbędny składnik infrastruktury procesów logistycznych

- Charakterystyka nieruchomości - pojęcia, cechy, klasyfikacja, funkcje,

- Formy władania, w tym: prawo rzeczowe, ograniczone prawa własności, prawa zobowiązaniowe

- Rynek nieruchomości i jego segmenty ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości magazynowych

- Pojęcie, cechy oraz funkcjonowanie rynku nieruchomości,

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Główni uczestnicy rynku nieruchomości - główni dostawcy i najemcy powierzchni magazynowych w Polsce,

- Inwestowanie na rynku nieruchomości magazynowych - motywy inwestowania, ryzyko, inwestorzy, lokalizacja głównych projektów

- Istota projektów BTS

- Elementy rachunku ekonomicznej opłacalności projektów magazynowych, tym m.in. źródła i techniki finansowania inwestycji na rynku nieruchomości, poziom czynszów najmu,

- Strategie biznesowe uczestników rynku nieruchomości magazynowych,

- Główne kierunki rozwoju powierzchni magazynowych w kontekście aktualnych wyzwań rynkowych

- Perspektywy i bariery rozwoju rynku nieruchomości magazynowych

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

M. Krajewka, Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2018,

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011.

publikacje sektorowe:

JLL,

magazyny.pl

https://warehousemarket.pl itp.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem pisemnym złożonym z pytań otwartych i zamkniętych.

Kryteria oceniania egzaminu pisemnego:

ocena bdb - od 95% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 85% (włącznie) - do 94% (wyłącznie),

ocena db - od 75% (włącznie) - do 84% (wyłącznie),

ocena dst+ - od 65% (włącznie) - do 74% (wyłącznie),

ocena dst - od 45% (włącznie) - do 64% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład obejmuje podstawowe zagadnienia dotyczące rynku nieruchomości magazynowych jako podstawowego i niezbędnego zasobu infrastruktury procesów logistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki na tle innych segmentów rynku nieruchomości oraz aktualnych trendów, a także stymulant i destymulant jego rozwoju.

Pełny opis:

Wykład obejmuje n/podane tematy:

- Zajęcia organizacyjne - zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia

- Rynek nieruchomości magazynowych jako podstawowy i niezbędny składnik infrastruktury procesów logistycznych

- Charakterystyka nieruchomości - pojęcia, cechy, klasyfikacja, funkcje,

- Formy władania, w tym: prawo rzeczowe, ograniczone prawa własności, prawa zobowiązaniowe

- Rynek nieruchomości i jego segmenty ze szczególnym uwzględnieniem rynku nieruchomości magazynowych

- Pojęcie, cechy oraz funkcjonowanie rynku nieruchomości,

- Cykle koniunkturalne rynku nieruchomości,

- Główni uczestnicy rynku nieruchomości - główni dostawcy i najemcy powierzchni magazynowych w Polsce,

- Inwestowanie na rynku nieruchomości magazynowych - motywy inwestowania, ryzyko, inwestorzy, lokalizacja głównych projektów

- Istota projektów BTS

- Elementy rachunku ekonomicznej opłacalności projektów magazynowych, tym m.in. źródła i techniki finansowania inwestycji na rynku nieruchomości, poziom czynszów najmu,

- Strategie biznesowe uczestników rynku nieruchomości magazynowych,

- Główne kierunki rozwoju powierzchni magazynowych w kontekście aktualnych wyzwań rynkowych

- Perspektywy i bariery rozwoju rynku nieruchomości magazynowych

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, red. I. Foryś, Poltext, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

M. Krajewka, Wartość gruntu w procesie przekształcania przestrzeni, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2018,

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011.

publikacje sektorowe:

JLL,

magazyny.pl

https://warehousemarket.pl itp.

Uwagi:

zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z rekomendacjami władz Uczelni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.