Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwestycje na rynku nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-12-Z13in-InRyNi Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Inwestycje na rynku nieruchomości
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: _Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Zarządzanie, 3 rok, I stopnia, PRK, moduł inwestycyjno-nieruchomościowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, podstaw zarządzania i podstaw finansów przedsiębiorstw, zarządzania procesem inwestycyjnym, podstaw rynku nieruchomości.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz. wykładu, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 25 .

Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma podstawową wiedzę z ekonomii i finansów oraz ich powiązania z zarządzaniem organizacjami K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych związanych z procesami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - analityczne myślenie: posiada kompetencje zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucji oraz określania priorytetów w tym zakresie - K_K02

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny,

Skrócony opis:

Wykład Inwestycje na rynku nieruchomości jest pogłębieniem podstawowych informacji nt. zachowań, decyzji oraz uwarunkowań inwestowania na rynku nieruchomości, wykorzystuje podstawowe treści dotyczące inwestowania oraz rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Przedmiot (wykład) Inwestycje na rynku nieruchomości obejmuje następujące tematy:

1) Istota, specyfika i uczestnicy rynku nieruchomości

2) segmentacja rynku nieruchomości z punktu widzenia kierunków inwestowania

3) Formy i metody podejmowania inwestycji

3a) bezpośrednie

3b) pośrednie

4) Motywy inwestowania na rynku nieruchomości

5) Deweloper jako ważny uczestnik procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości i jego strategie biznesowe

6) Strategie inwestowania

7) Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości i jego źródła

8) Bariery inwestowania na rynku nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca:

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, TNOiK, Toruń 2010

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE Katowice 2001

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

W1, U1 - praca pisemna zaliczeniowa +++

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. końcowa zaliczeniowa praca pisemna w postaci części pytań otwartych i testowych wielokrotnego wyboru

2. Kryteria oceniania pracy zaliczeniowej:

ocena bdb. - od 95% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 85% (włącznie) - do 94% (wyłącznie),

ocena db - od 75% (włącznie) - do 84% (wyłącznie),

ocena dst+ - od 65% (włącznie) - do 74% (wyłącznie),

ocena dst - od 45% (włącznie) - do 64% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład Inwestycje na rynku nieruchomości jest pogłębieniem podstawowych informacji nt. zachowań, decyzji oraz uwarunkowań inwestowania na rynku nieruchomości, wykorzystuje podstawowe treści dotyczące inwestowania oraz rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Przedmiot (wykład) Inwestycje na rynku nieruchomości obejmuje następujące tematy:

1) Istota, specyfika i uczestnicy rynku nieruchomości

2) segmentacja rynku nieruchomości z punktu widzenia kierunków inwestowania

3) Formy i metody podejmowania inwestycji

3a) bezpośrednie

3b) pośrednie

4) Motywy inwestowania

5) Strategie inwestowania

6) Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości i jego źródła

7) Źródła i techniki finansowania - tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości; ich zalety i wady.

8) Bariery inwestowania na rynku nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca:

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, TNOiK, Toruń 2010

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE Katowice 2001

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład Inwestycje na rynku nieruchomości jest pogłębieniem podstawowych informacji nt. zachowań, decyzji oraz uwarunkowań inwestowania na rynku nieruchomości, wykorzystuje podstawowe treści dotyczące inwestowania oraz rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Przedmiot (wykład) Inwestycje na rynku nieruchomości obejmuje następujące tematy:

1) Istota, specyfika i uczestnicy rynku nieruchomości

2) segmentacja rynku nieruchomości z punktu widzenia kierunków inwestowania

3) Formy i metody podejmowania inwestycji

3a) bezpośrednie

3b) pośrednie

4) Motywy inwestowania

5) Strategie inwestowania

6) Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości i jego źródła

7) Źródła i techniki finansowania - tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości; ich zalety i wady.

8) Bariery inwestowania na rynku nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca:

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, TNOiK, Toruń 2010

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE Katowice 2001

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład Inwestycje na rynku nieruchomości jest pogłębieniem podstawowych informacji nt. zachowań, decyzji oraz uwarunkowań inwestowania na rynku nieruchomości, wykorzystuje podstawowe treści dotyczące inwestowania oraz rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Przedmiot (wykład) Inwestycje na rynku nieruchomości obejmuje następujące tematy:

1) Istota, specyfika i uczestnicy rynku nieruchomości

2) segmentacja rynku nieruchomości z punktu widzenia kierunków inwestowania

3) Formy i metody podejmowania inwestycji

3a) bezpośrednie

3b) pośrednie

4) Motywy inwestowania

5) Strategie inwestowania

6) Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości i jego źródła

7) Źródła i techniki finansowania - tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości; ich zalety i wady.

8) Bariery inwestowania na rynku nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca:

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, TNOiK, Toruń 2010

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE Katowice 2001

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład Inwestycje na rynku nieruchomości jest pogłębieniem podstawowych informacji nt. zachowań, decyzji oraz uwarunkowań inwestowania na rynku nieruchomości, wykorzystuje podstawowe treści dotyczące inwestowania oraz rynku nieruchomości.

Pełny opis:

1) Istota, specyfika i uczestnicy rynku nieruchomości

2) segmentacja rynku nieruchomości z punktu widzenia kierunków inwestowania

3) Formy i metody podejmowania inwestycji

3a) bezpośrednie

3b) pośrednie

4) Motywy inwestowania na rynku nieruchomości

5) Deweloper jako ważny uczestnik procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości i jego strategie biznesowe

6) Strategie inwestowania

7) Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości i jego źródła

8) Bariery inwestowania na rynku nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Literatura uzupełniająca:

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Finansowanie działalności deweloperskiej, red. M. Bryx. Z. Krysiak, ZBP, Warszawa 2006

Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 2003.

Efektywność projektów inwestycyjnych, red. J. Czarnek, TNOiK, Toruń 2010

H. Gawron, Opłacalność inwestowania na rynku nieruchomości, AE Poznań 2006

K. Marcinek, Ryzyko projektów inwestycyjnych, AE Katowice 2001

K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2000

Uwagi:

zajęcia w formie zdalnej, zgodnie z rekomendacjami władz Uczelni

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.