Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie nieruchomościami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-13-3-ZarzNier Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie nieruchomościami
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy: Studia doktoranckie WNEiZ, KRK, rozkład zajęć
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

10 godz wykładu

+50 godz praca własna doktoranta

Efekty uczenia się - wiedza:

absolwent zna, rozumie i rozpatruje z p.w. właściwego dla dyscypliny nauki o zarządzaniu:

W01 - procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w instytucjach o zasięgu lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym oraz w ich otoczeniu z

uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki dot. rynku nieruchomości

Efekty uczenia się - umiejętności:

Absolwent potrafi:

U01 - korzystać z literatury światowej z zakresu nauk o zarządzaniu

U02 - interpretować zaobserwowane fakty z zakresu zarządzania

U05 - przygotować publikację naukową

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Absolwent posiada kompetencje w zakresie:

K01 - ustawicznego rozwijania swej wiedzy i umiejętności

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z dyskusją ze studentami.

Skrócony opis:

Wiedza z zakresu nieruchomości ma charakter interdyscyplinarny. Integruje ona zarówno techniczne, prawne, jak i ekonomiczne oraz społeczne aspekty nieruchomości. Problematyka ekonomiczna zajmuje tu szczególne miejsce. Powstanie rynku spowodowało zapotrzebowanie na usługi pośredników, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów i zarządców. Stąd nauczanie tego przedmiotu na studiach ekonomicznych, a także i technicznych jest wyrazem wsparcia teoretycznego problematyki nieruchomości, w tym także finansowania inwestycji realizowanych na rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Rynek nieruchomości jako segment rynku finansowego

Specyfika i segmenty rynku nieruchomości

Motywy inwestowania na rynku nieruchomości

Zalety i wady inwestowania w nieruchomości

Źródła finansowania inwestycji na rynku nieruchomości

Wartość rynkowa i inwestycyjna nieruchomości

Potencjał finansowy i inwestycyjny rynku nieruchomości dla różnych uczestników rynku

Ryzyka finansowania i inwestowania na rynku nieruchomości

Etyczne inwestowanie na rynku nieruchomości

Literatura:

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

Nieruchomości zagadnienia prawne, red. H. Kisilowska, LexisNexis, Warszawa 2009

Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy, red. E. Kucharska-Stasiak, FRKH, Warszawa 2008

M. Bryx, Rynek nieruchomości, Poltext, Warszawa 2006

Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, red. M. Bryx, SGH, Warszawa 2006

Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, pod red. Bryxa M., Poltext, Warszawa 2004.

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości w kontekście etyki i społecznej odpowiedzialności, Wydawnictwo UMK, Toruń 2013

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, ISBN 978-83-7561-172-4, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, SGH, Warszawa 2010

Współczesna bankowość hipoteczna, red. Anna Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

H. Gawron, Metody oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości, UE Poznań 2011

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Obrót nieruchomościami, red. I. Foryś, Poltext, 2008.

H. Henzel, Rola pośrednika na rynku nieruchomości, Difin, Warszawa 2007.

Pośrednik na rynku nieruchomości, red. Z. Brzezińskiego, Poltext, Warszawa 2007.

Rynek nieruchomości i jego podmioty, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Nieruchomość jako przedmiot inwestowania i zarządzania, red. E. Gołąbeska, WSzFiZ, Białystok 2007.

Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. G. Geurts, P. Lorens, Urbanista, Warszawa 2007

Rynek nieruchomości w Polsce, red. Kałkowski L., Twigger, Warszawa 2001.

Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z UE, UŁ, Łódź, 2007

Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 2001

M. Wójciak, Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.

Finansowanie Nieruchomości, kwartalnik ZBP

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta na zajęciach oraz przygotowanie eseju na wybrane tematy związane z rynkiem nieruchomości, który będzie mógł być opublikowany lub wykorzystany w przyszłej pracy doktorskiej doktoranta.

Ocena eseju wg standardowej skali ocen uwzględniająca:

1. trafność i merytoryczną poprawność przygotowanego tekstu

2. oryginalność i samodzielność przygotowanego opracowania

3. jakość edycji tekstu wg ustalonych standardów

4. zróżnicowanie i bogactwo wykorzystanej literatury przedmiotu i innych źródeł

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.