Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-D1-NowKoZaOr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne koncepcje zarządzania organizacjami
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Studia doktoranckie WNEiZ, KRK, rozkład zajęć
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawy zarządzania,

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 15 godz (wykład)

2. Praca indywidualna doktoranta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 10 godz.

1 pkt ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - student zna podstawy najważniejszych, współczesnych koncepcji zarządzania, K_W01

W2 - student zna i rozumie powiązania występujące pomiędzy poszczególnymi koncepcjami zarządzania oraz jest świadomych miejsca i roli poszczególnych koncepcji w szerokim kontekście nauk o zarządzaniu, K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - student identyfikuje i analizuje problemy pojawiające się w przestrzeni funkcjonowania organizacji a następnie dostosowuje instrumenty zarządzania do specyfiki problemów, K_U02, K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - student stojąc w obliczu problemu jest w stanie dostrzegać nie tylko zagrożenia ale również kryjący się w nim potencjał, K_K01

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- obserwacji
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi trendami zarządzania wykorzystywanymi w organizacjach gospodarczych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania stosowane przez liderów światowego biznesu. Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowanie przedsiębiorstw, rosnąca konkurencja, globalizacja rynków, pojawiające się nowe możliwości w zakresie komunikacji, logistyki, wykorzystania systemów informatycznych, powodują, iż kadra zarządzająca jak nigdy dotąd w historii, w realizowanych zadaniach, musi posiąść umiejętność błyskawicznego identyfikowania zarówno pojawiających się szans jak i zagrożeń. Nie jest to jednak możliwe bez wsparcia ze strony nowoczesnych systemów zarządzania.

Uczestnictwo w zajęciach ma pozwolić studentom nie tylko uzyskać informacje w zakresie najnowszych trendów zarządzania ale również posiąść umiejętność zastosowania tej wiedzy przy określaniu sytuacji decyzyjnej i rozwiązywaniu problemów zarządzania.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu współczesne koncepcje zarządzania omawiane są następujące bloki tematyczne:

Zarządzanie na tle wyzwań współczesnego świata

Najważniejsze kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu

Wizja i misja organizacji, zmiany kulturowe – ich fundamentalna rola we współczesnej organizacji

Istota i znaczenie przywództwa

Specyfika, rola i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu

Podsumowanie – przyszłość zarządzania

Literatura:

Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa 2002

Karaszewski R., Przywództwo w środowisku globalnego biznesu, Tnoik Toruń 2008.

Deming, W.E., The New Economics, Cambridge 2000

Champy J., Hammer M., Reeingineering w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996

Harry M., Schroeder, Six Sigma, Kraków 2001

Northouse, P.G., Leadership – theory and practice, London 2004.

Metody i kryteria oceniania:

W1, W2 - prezentacja, aktywność w dyskusji +++

U1 - prezentacja, aktywność w dyskusji +

K1 - aktywność w dyskusji +

Kryteria oceniania:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 51% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.