Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F11-PodZarz Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 1 rok I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 18 godzin wykładu, 5 godzin konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 27 godzin


Razem nakład pracy studenta 50 godzin. 2 pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, K_W01.

W2 - zna i rozumie podstawowe – z punktu widzenia zarządzania relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji, K_W03.

W3 - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu zarządzania, K_W11.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - analizuje rozwiązania elementarnych problemów z zakresu zarządzania, proponując odpowiednie rozstrzygnięcia K_U07.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Analityczne myślenie: posiada kompetencje zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucji biznesowej oraz określania priorytetów w tym zakresie (K_K03).

Metody dydaktyczne:

Wykład konwencjonalny, studium przypadku

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą podstawowymi elementami zarządzania w nowoczesnej organizacji biznesowej.

Pełny opis:

1-2. Tradycyjne i współczesne założenia zarządzania;

3. Otoczenie i środowisko wewnętrzne organizacji oraz jego analiza;

4. Sprawność zarządzania;

5. Przedsiębiorczość, biznes plan, zakładanie firmy

6-7. Budowanie planów i harmonogramów, podejmowanie decyzji

8. Zarządzanie czasem – cykl organizatorski;

9. Projektowanie struktur organizacyjnych;

10. Przywództwo, role i umiejętności menedżerskie;

11. Motywowanie pracowników;

12. Kontrola;

13-14. Instrumenty skutecznego komunikowania się w organizacji;

15. Zarządzanie zmianą w organizacji;

Przedmiot realizowany będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją, wspomaganego prezentacją multimedialną

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Wyd. TNOiK, Toruń 2001.

2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2005..

3. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw. WAiP, Warszawa 2008.

4. Robbins S.P., D.A. Decenzo, Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Kożuch, A. Kożuch, B. Plawgo, Podstawy zarządzania organizacjami, FWZ, Kraków 2005.

2. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997

3. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.

Metody i kryteria oceniania:

1.Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

- końcowa praca pisemna w postaci testu wielokrotnego wyboru +++ (W1, W2, W3, U1, K1);

- aktywność U1, K1 +

2. Kryteria oceniania testu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+- od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 45% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Paweł Cegliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Paweł Cegliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.