Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Księgowość komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-F12r-KsiKom Kod Erasmus / ISCED: 04.301 / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Księgowość komputerowa
Jednostka: Katedra Rachunkowości Finansowej
Grupy: Finanse i rachunkowość, nst, 2 rok I stopnia, PRK
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości finansowej:


1. Zasady rachunkowości

2. Rodzaje i sposób działania kont księgowych

3. Zasady zapisu na kotach księgowych

4. Układ i budowa sprawozdania finansowego

5. Podstawowe wiadomości dotyczące opodatkowania


Powyższe wymagania zapewnia ukończenie wykładów i ćwiczeń z rachunkowości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (ćwiczenia 36g. /konsultacje 20g.): 56 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 69 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 50 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Zna i rozumie źródła prawa rachunkowości, uwarunkowania organizacyjne oraz sposoby działania prowadzące do przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyników jednostki.[K_W08]


W2. Zna i rozumie zasady rachunkowości w zakresie wyceny, ewidencji i prezentacji oraz wpływu poszczególnych zdarzeń gospodarczych na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki. [K_W07]
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi właściwie analizować treść ekonomiczną zdarzeń gospodarczych oraz określić ich wpływ na sytuację majątkową, finansową i wyniki jednostki z wykorzystaniem programu SYMFONIA Finanse i Księgowość. [K_U03]


U2. Potrafi prawidłowo posługiwać się regulacjami prawnymi w zakresie rachunkowości celem identyfikacji, pomiaru, przetwarzania i przekazywania informacji finansowych o sytuacji majątkowej, finansowej i wynikach jednostki z wykorzystaniem programu SYMFONIA Finanse i Księgowość. [K_U05]


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

n.d.

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacja w Power Point

2. Instruktarz przy pomocy komputera i rzutnika multimedialnego

3. Indywidualna praca studenta z możliwością ingerencji przez prowadzącego.

4. Pogadanka wstępna

(rozmowa ze studentami, której celem jest przygotowanie uczestników do tematu zajęć i wytworzenie gotowości do poznania nowych umiejętności)

5. Pogadanka utrwalająca

(rodzaj rozmowy ze studentami, podczas której wykładowca stawia studentom pytania dotyczące uprzednio poznanego materiału; ich celem jest zaktywizowanie słuchaczy i aplikacja poznanej wiedzy do rozwiązywania problemów praktycznych)

6. Dyskusje, omówienia

(wymiana zdań między prowadzącym i uczestnikami; ich celem jest wspólne rozwiązywanie problemu, uzupełnienie wiedzy oraz kształtowanie przekonań)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na pracy studenta z wybranym przez prowadzącego systemem finansowo-księgowym Symfonia F-K w wersji 2014. Ćwiczenia zorganizowane są w laboratorium komputerowym. Sprawne uczestnictwo w zajęciach wymaga od studenta wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej (zasad funkcjonowania kont, wyceny i ewidencji zdarzeń gospodarczych). Niezbędnym jest znajomość obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Student po zakończeniu zajęć potrafi stosować system finansowo-księgowy.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Ogólne zasady rachunkowości według ustawy o rachunkowości (UoR) (W1).

1.1. Budowa bilansu i RZiS

1.2. Klasyfikacja kont księgowych

1.3. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

2. System symfonia F-K budowa, moduły zasada działania (W1)

3. Zakładanie i parametryzowanie firmy w systemie symfonia F-K (U2)

4. Ewidencja operacji gospodarczych w systemie symfonia F-K:

4.1. Podstawy prawne zgodnie z UoR (W2)

4.2. Księgowanie w systemie symfonia (U1)

5. Zamknięcie roku w systemie Symfonia F-K (U2)

Literatura:

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

2.Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A., Rachunkowość komputerowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Kasperowicz A., Rachunkowość komputerowa. Sprawozdawczość elektroniczna, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.

4. Instrukcja obsługi systemu Symfonia F-K, Sage – Symfonia

Metody i kryteria oceniania:

Metody ocenienia:

- wejściówki z rachunkowości finansowej z tematów aktualnie przerabianych na przedmiocie (Platforma Moodle),

- końcowe zaliczenie z zastosowaniem stanowiska komputerowego.

Kryteria oceniania

W1 - wejściówki (pierwsza i ostatnia) "+++"

W2 - wejściówki dotyczące konkretnych problemów ewidencyjnych "+++"

U2 - Kolokwium końcowe - założenie i parametryzacja firmy "+++"

U1 - Kolokwium końcowe - księgowania operacji gospodarczych "+++"

Osiągnięcie poszczególnych efektów następuje po uzyskaniu 60% wymagań (ocena dostateczna).

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Aleksander Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Zimnicki
Prowadzący grup: Maja Piesiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.