Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-K11-Podzarz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie, nst, 1 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela

18 godz. wykładu, 2 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu

30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania

25 godz.

Razem nakład pracy studenta – 75 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu - K_W01

W2: Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu dotyczącą jednostki, struktur i instytucji społecznych, ich elementów, więzi i reguł (społecznych, organizacyjnych) oraz uwarunkowań ich zmian i konsekwencji tych zmian - K_W03

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów w instytucjach biznesowych - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analityczne myślenie: posiada kompetencje zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucji biznesowej oraz określania priorytetów w tym zakresie - K_K02

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy prowadzony metodą tradycyjną z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Wykład prowadzony w taki sposób, aby zapewnić możliwość prowadzenia dyskusji ze studentami.

Skrócony opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą i podstawowymi elementami zarządzania w nowoczesnej organizacji biznesowej.

Pełny opis:

Zakres przedmiotu obejmują następujące problemy:

1-2. Tradycyjne i współczesne założenia zarządzania - W1, W2

3. Otoczenie i środowisko wewnętrzne organizacji oraz jego analiza - W1, W2

4. Sprawność zarządzania - W1, W2

5. Przedsiębiorczość, biznes plan, zakładanie firmy - W2, U1, K1

6-7. Budowanie planów i harmonogramów, podejmowanie decyzji - W2, U1

8. Zarządzanie czasem – cykl organizatorski - W2, U1, K1

9. Projektowanie struktur organizacyjnych - W1, W2, U1

10. Przywództwo, role i umiejętności menedżerskie - W2, U1

11. Motywowanie pracowników - W2, U1, K1

12. Kontrola - W2, U1, K1

13-14. Instrumenty skutecznego komunikowania się w organizacji - W2, U1, K1

15. Zarządzanie zmianą w organizacji - W2, U1, K1

Przedmiot realizowany będzie w formie wykładu połączonego z dyskusją, wspomaganego prezentacją multimedialną

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Wyd. TNOiK, Toruń 2001

2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005

3. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008

4. Robbins S.P., Decenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

1. Kożuch B., Kożuch A., Plawgo B., Podstawy zarządzania organizacjami, FWZ, Kraków 2005

2. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997

3. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999

4. Sułkowski Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowymi kryteriami oceniania będzie końcowa praca pisemna w postaci testu wielokrotnego wyboru

W1 – egzamin pisemny +++

W2 – egzamin pisemny +++

U1 – egzamin pisemny ++, obserwacja +

K1 – egzamin pisemny +, obserwacja ++

Kryteria oceniania testu:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 45% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegliński, Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Paweł Cegliński, Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegliński, Robert Karaszewski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.