Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja kryzysowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-K13-PR-KomKr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kryzysowa
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Komunikacja i psychologia w biznesie, nst, 3 rok, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu komunikacji kryzysowej – omówienie zasad postępowania w kryzysie oraz podstawowych technik wychodzenia z kryzysu. Zdobyta wiedza pozwoli wykształcić/doskonalić umiejętności praktyczne dotyczące przygotowania skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej.

Pełny opis:

Sytuacja kryzysowa to zazwyczaj niespodzie¬wane i niepożądane zdarzenie lub seria wydarzeń, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla pozycji oraz stabilności organizacji, której dotyczą. Zagrożenie – obok czynników ekonomicznych i organizacyj¬nych – może mieć negatywne znaczenie dla relacji z otoczeniem. Dlatego też wczesna identy¬fikacja oraz umiejętne zarządzanie sytuacją kryzysową w momencie jej wystąpienia pozwala na utrzymanie pozycji.

1. Istota kryzysów wizerunkowych. Ćwiczenie – dyskusja. W1.

2. Źródła kryzysów. Ćwiczenie – dyskusja, case study. W1, U1.

3. Znaczenie opinii publicznej i otoczenia organizacji w zarządzaniu sytuacją kryzysową. W1, U1.

4. Specyfika sytuacji kryzysowych (cechy, typy i fazy). W1, U1.

5. Planowanie działań zarządczych w sytuacjach kryzysowych. W1, U1.

6. Elementy zarządzania kryzysowego (sztab kryzysowy, strategie, działania "po sytuacji kryzysowej). W1, U1.

7. Komunikacja z otoczeniem podczas sytuacji kryzysowej - zasady. W1, U1.

8. Media relations. W1, U1.

9. Formy i zasady współpracy z dziennikarzami. W1, U1.

10. Rola analizy otoczenia w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. W1, U1.

11. Przygotowanie do kryzysu i zarządzanie sytuacją kryzysową. Ćwiczenie – projekt/case study/dyskusja, case study. U1, U2, K1, K2.

Literatura:

M. Kaczmarek Śliwińska, Public Relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji. Sztuka komunikowania się, Wyd. Diffin, Warszawa 2015

Metody i kryteria oceniania:

Podstawową metodą oceny jest końcowy projekt zaliczeniowy przygotowany w formie pisemnej i ustnej – studenci przygotowują plan reakcji na sytuację kryzysową wykorzystując poznane wcześniej narzędzia i zasady. Ponadto 10% oceny jest uzależnione od aktywności studenta podczas zajęć (udział w dyskusjach, zaangażowanie w realizowane ćwiczenia)

Przy ustalaniu oceny końcowej z ćwiczeń i oceny z zaliczenia końcowego stosuje się następującą regułę przeliczenia uzyskanych punktów procentowych:

ocena bdb. - od 90% (włącznie) - do 100%,

ocena db.+ - od 80% (włącznie) - do 90% (wyłącznie),

ocena db. - od 70% (włącznie) - do 80% (wyłącznie),

ocena dst.+ - od 60% (włącznie) - do 70% (wyłącznie),

ocena dst. - od 50% (włącznie) - do 60% (wyłącznie).

W1- udział w dyskusjach +++, końcowy projekt zaliczeniowy ++,

U1- końcowy projekt zaliczeniowy +++,

U2- końcowy projekt zaliczeniowy +++,

K1- końcowy projekt zaliczeniowy +++,

K2- końcowy projekt zaliczeniowy +++,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Mariusz Lewandowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Lewandowski
Prowadzący grup: Robert Karaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.