Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obsługa logistyczna łańcuchów i sieci dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-L12-ObLoLiSD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Obsługa logistyczna łańcuchów i sieci dostaw
Jednostka: Katedra Logistyki
Grupy: Logistyka, nst, PRK, 2 rok, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: przygotowywanie się do zajęć: 45 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu: 45 godz.


Razem nakład pracy studenta: 60 godz

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Słuchacz zna zasady i narzędzia logistycznej obsługi łańcucha dostaw (K_W04).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi dopierać narzędzia obsługi logistycznej do potrzeb danego łańcucha dostaw (K_U04, K_U05).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada kompetencje w zakresie analitycznego myślenia i twórczego poszukiwania rozwiązań złożonych problemów decyzyjnych

(K_K04).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone:

- w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint

- w formie ćwiczeń opartych na rozwiązywaniu zadań i analizach studiów przypadków

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot charakteryzuje znaczenie obsługi logistycznej w funkcjonowaniu łańcuchów i sieci dostaw oraz prezentuje narzędzia i metody

tej obsługi.

Pełny opis:

Wykład:

Logistyka kontraktowa (W1)

Strategie łańcuchów dostaw (W1)

Synchronizacja strumieni popytu i podaży. Fizyczny i informacyjny punkt rozdziału. Modelowanie przepływów materiałowych (W1)

Strategie obsługi klientów – Vendor-managed Inventory, Quick Response, Efficient Consumer Respons, Collaborative planning, forecasting and replenishment, Quick Response Manufacturing (W1)

Ćwiczenia: Ilustracja treści prezentowanych na wykładzie za pomocą case studies (U1, K1)

Literatura:

Ciesielski M. (red.) , Zarządzanie łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa 2011.

Kramarz W., Modelowanie przepływów materiałowych w sieciowych łańcuchach dostaw, Difin 2013.

Szozda A., Świerczek N., Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw, PWE, Warszawa 2016.

Tarasewicz R., Jak mierzyć efektywność łańcuchów dostaw?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, ILiM, Poznań 2005.

Witkowski J., Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa 2010.

Suri R., Zyskaj na czasie, MT Biznes, Warszawa 2013.

Tundys B., Rzeczycki A., Drobiazgiewicz J., Decyzje strategiczne w łańcuchu dostaw, edu-Libri, Kraków-Legionowo 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

Egzamin w formie testu.

Ćwiczenia:

Zaliczenie w formie prezentacji.

Kryteria oceniania (test):

niedostateczny: <60%

dostateczny: >=60%, <70%

dostateczny plus: >=70%, <80%

dobry: 80%

dobry plus: >80%, <=90%

bardzo dobry: >90%

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się praktyk zawodowych w zakresie tego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda, Tomasz Urbańczyk
Prowadzący grup: Tomasz Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bruzda, Tomasz Urbańczyk
Prowadzący grup: Tomasz Urbańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.