Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwestycje na rynku nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-MF3-InwRyNie Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Inwestycje na rynku nieruchomości
Jednostka: Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość mikroekonomii, podstaw zarządzania i podstaw finansów przedsiębiorstw, zarządzania procesem inwestycyjnym, podstaw rynku nieruchomości.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 8 godz. wykładu, 5 godz. konsultacji

2. Praca indywidualna studenta potrzebna do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 30 godz.

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania 25 .

Łącznie: 63 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma podstawową wiedzę z ekonomii i finansów oraz ich powiązania z zarządzaniem organizacjami K_W02

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych związanych z procesami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - analityczne myślenie: posiada kompetencje zdobywania wiedzy, informacji i danych potrzebnych w procesach rozwiązywania problemów występujących w instytucji oraz określania priorytetów w tym zakresie - K_K02

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny i konwersatoryjny,

Skrócony opis:

Wykład Inwestycje na rynku nieruchomości jest pogłębieniem podstawowych informacji nt. zachowań, decyzji oraz uwarunkowań inwestowania na rynku nieruchomości, wykorzystuje podstawowe treści dotyczące inwestowania oraz rynku nieruchomości.

Pełny opis:

Przedmiot (wykład) Inwestycje na rynku nieruchomości obejmuje następujące tematy:

1) Zajęcia organizacyjne -

Zapoznanie studentów z: tematyką prowadzonych zajęć (prezentacja sylabusa), zasadami zaliczenia i obecności na zajęciach

2) Istota, specyfika i uczestnicy rynku nieruchomości

3) segmentacja rynku nieruchomości z punktu widzenia kierunków inwestowania

4) Formy i metody podejmowania inwestycji

4a) bezpośrednie

4b) pośrednie

5) Strategie inwestowania

6) Motywy inwestowania

7) Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości i jego źródła

8) Źródła i techniki finansowania - tradycyjne i nowoczesne instrumenty finansowe dostępne dla inwestorów zainteresowanych rynkiem nieruchomości; ich zalety i wady.

9) Bariery inwestowania na rynku nieruchomości

Literatura:

E. Siemińska, Ryzyka inwestowania i finansowania na rynku nieruchomości, UMK Toruń 2013

E. Kucharska-Stasiak, Ekonomiczny wymiar nieruchomości, PWN, Warszawa 2016

E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006

Inwestowanie na rynku nieruchomości, red. E. Siemińska, Poltext, Warszawa 2011

G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, SGH, Warszawa 2012

G. Główka, Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce

Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, CeDeWu, Warszawa 2010

Metody i kryteria oceniania:

W1, U1 - praca pisemna zaliczeniowa +++

Podstawowymi kryteriami oceniania będą:

1. końcowa zaliczeniowa praca pisemna w postaci części pytań otwartych i testowych wielokrotnego wyboru

2. Kryteria oceniania pracy zaliczeniowej:

ocena bdb. - od 95% (włącznie) - do 100%,

ocena db+ - od 85% (włącznie) - do 94% (wyłącznie),

ocena db - od 75% (włącznie) - do 84% (wyłącznie),

ocena dst+ - od 65% (włącznie) - do 74% (wyłącznie),

ocena dst - od 45% (włącznie) - do 64% (wyłącznie).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Siemińska
Prowadzący grup: Ewa Siemińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.