Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowania matematyki w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1152-12-Z11-ZastMat Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zastosowania matematyki w zarządzaniu
Jednostka: Katedra Ekonometrii i Statystyki
Grupy: _Plan zajęć zarządzanie I stopień I rok 2012
Zarządzanie, nst, 1 rok, I stopnia, PRK, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki w zakresie obowiązującym na studiach ekonomicznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

175 godzin pracy studenta, w tym:

27 godz. - Wykład

18 godz. - Ćwiczenia

35 godz. - Konsultacje z wykładowcą

45 godz. - Praca własna – przegotowanie do zajęć

50 godz. - Praca własna – przegotowanie do egzaminu


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna, rozumie i rozpatruje z punktu widzenia właściwego dla nauk o zarządzaniu metody i techniki oraz właściwe sposoby pozyskiwania danych stosowane w procesach zarządzania w instytucji (K_W08).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi stosować odpowiednie do problemów metody i techniki właściwe dla nauk o zarządzaniu (K_U04).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy K_K04

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia, analiza przypadków

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu matematyki wyższej (analizy matematycznej i algebry liniowej). Prowadzone zajęcia mają na celu umożliwić studentom opanowanie teorii, a także umiejętności rozwiązywania zadań.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia (W1,U1, K1):

Rachunek macierzowy. Wyznaczniki. Liniowa niezależność wektorów. Rząd macierzy. Funkcje jednej zmiennej (zbieżność, ciągłość, pochodna).

Literatura:

Dziawgo Ewa, Górka J., Stawicki J., Witkowski M. " Materiały do ćwiczeń z matematyki" Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009;

Kasprowicz A., Romański J.," Wykłady z matematyki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007;

Kasprowicz A., Romański J., Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii, UMK, Toruń;

Abtowa J., Ignasiak E., Piasecki K., Różański T., Świtalski Z., Matematyka wspomagająca zarządzanie, AE, Poznań;

Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, WAE, Wrocław;

Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa;

Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, AE, Poznań.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: zestaw zadań (K_W08, K_U04)

Egzamin pisemny: zestaw pytań (K_W08, K_U04)

Aktywność: K_K04

W1,U1: Zaliczenie pisemne +++

K1: Obserwacja+

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziawgo
Prowadzący grup: Ewa Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: na zajęciach prezentowane są zagadnienia obejmujące elementy logiki matematycznej, analizy matematycznej funkcji jednej i wielu zmiennych, rachunek całkowy, algebrę liniową (rachunek macierzowy), układy równań liniowych, przykłady zastosowania matematyki w zarządzaniu.

Ćwiczenia: kształtowanie umiejetności w zakresie w/w działów matematyki.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

rachunek zdań; rachunek zbiorów; odzworowania; ciągi liczbowe;

granica funkcji; pochodna funkcji; asymptoty wykresu funkcji; badanie przebiegu zmienności funkcji; całki oznaczone i nieoznaczone;

macierze; wyznaczniki; układy równań liniowych.

Literatura:

Dziawgo Ewa, Górka J., Stawicki J., Witkowski M. " Materiały do ćwiczeń z matematyki" Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009;

Kasprowicz A., Romański J.," Wykłady z matematyki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007;

Kasprowicz A., Romański J., Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii, UMK, Toruń;

Abtowa J., Ignasiak E., Piasecki K., Różański T., Świtalski Z., Matematyka wspomagająca zarządzanie, AE, Poznań;

Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, WAE, Wrocław;

Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa;

Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, AE, Poznań.

Uwagi:

nst., zarządzanie, 1 rok I stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 27 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Mateusz Jankiewicz, Witold Orzeszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: na zajęciach prezentowane są zagadnienia obejmujące elementy logiki matematycznej, analizy matematycznej funkcji jednej i wielu zmiennych, rachunek całkowy, algebrę liniową (rachunek macierzowy), układy równań liniowych, przykłady zastosowania matematyki w zarządzaniu.

Ćwiczenia: kształtowanie umiejetności w zakresie w/w działów matematyki.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następujące zagadnienia:

rachunek zdań; rachunek zbiorów; odzworowania; ciągi liczbowe;

granica funkcji; pochodna funkcji; asymptoty wykresu funkcji; badanie przebiegu zmienności funkcji; całki oznaczone i nieoznaczone;

macierze; wyznaczniki; układy równań liniowych.

Literatura:

Dziawgo Ewa, Górka J., Stawicki J., Witkowski M. " Materiały do ćwiczeń z matematyki" Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009;

Kasprowicz A., Romański J.," Wykłady z matematyki, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007;

Kasprowicz A., Romański J., Matematyka z elementami zastosowań w ekonomii, UMK, Toruń;

Abtowa J., Ignasiak E., Piasecki K., Różański T., Świtalski Z., Matematyka wspomagająca zarządzanie, AE, Poznań;

Antoniewicz R., Misztal A., Matematyka dla studentów ekonomii, WAE, Wrocław;

Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa;

Piszczała J., Matematyka i jej zastosowanie w naukach ekonomicznych, AE, Poznań.

Uwagi:

nst., zarządzanie, 1 rok I stopnia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Mateusz Jankiewicz, Witold Orzeszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Orzeszko
Prowadzący grup: Mateusz Jankiewicz, Witold Orzeszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.