Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizational Analysis and Design

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1155-12-M13-OrAD Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Organizational Analysis and Design
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: _Erasmus - rozkład zajęć
_Zarządzanie - plan studiów 3 rok 1 stopnia
Management, 3 rok 1 stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Basic knowledge of management

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher::

- lecture 15hrs,

- exercise 30hrs,

- consultation 15hrs

Total 60h


Self-study hours:

- preparation for lectures - 15 hrs

- writing projects - 15 hrs

- reading literature - 15 hrs

- preparation for test - 20 hrs


Altogether: 125 hrs (5 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Student knows the basic elements of the organization and processes in and out organizations. K_W03

W2: Student knows the objectives, the essence, nature and interconnectedness of the design and implementation of organizational changes. K_W07

W3: Student knows the basic methods and techniques and methods of data collection used in the design process of organizational change. K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student is able to design for the diagnosis of the causes and course of phenomena / problems, the project leading to their smooth solution K_U02

U2: the student has the ability to prepare written papers and oral presentations in English in terms of proper business practice K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Analytical thinking: The graduate It has the competence to acquire knowledge and information needed in the process of solving problems in the organization, and prioritization in this area. K_K02

Metody dydaktyczne:

multimedia lecture, case studies, individual projects, class projects, presentations of projects

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Knowledge of the organization,

Legal aspects of the organization,

Design organizational structures,

Factors determining organizational design,

The concepts of organizational structures,

Organizational design methods,

Methods of analysis and organizational diagnosis,

Methods of design organizational improvements,

Organizational changes during the restructuring of the company.

Pełny opis:

Lectures:

1. Basic aspects of the organization: W1

the essence of the organizational structure, the characteristics of the organizational structure, organizational position - its characteristics, principles of grouping jobs, the characteristics of the organizational structure in terms of classic behavioral model of organization,

2. Factors determining the organizational design: W2

situational approach to design organizations, environment organizations, ways of responding organizations in a changing environment, the model efficiency of the organization, features mechanistic organizational models, features organic organizational models, organizational structure and technology, development of the organization and the age of the organization

3. Projects of organizational structures: W1, W2

classic designs organizational structures of their advantages and disadvantages, span of control - planar structures and slender, contemporary designs organizational structures of their advantages and disadvantages, network organizations

4. Methodology organizational design: W2

The diagnostic method of improving the organizational structure, method of predictive design organization, techniques of collecting information for an organizational diagnosis, organizational improvement model

5. Methods of analysis and organizational diagnosis, W3

6. Methods of designing organizational improvements W2, W3

7. Designing organizational, W2

8. Changes in organization and influence its structure: W3

to prepare for the change, process change management, resistance to change, communication during change, organizational culture and change management process, change the organizational structure,

10. Restructuring of the company: W2, W3

the types and dimensions of restructuring, restructuring techniques, social contract, conditions of implementation of the restructuring, the restructuring plan.

Exercises:

1. The division of tasks within the organization K1

2. Build an organizational structure U1, U2

3. Analysis and diagnosis of organizational structures K1, U1

4. Management styles U1, U2

5. Management by competences U1

6. Talent Management K1, U2

7. Change Management K1, U2

8. Restructuring of the company U1

9. Communication within the organization U1, U2

10. Recruitment and Outplacement K1, U2

11. The role of leaders in the organization U1

12. Terms of prizes, awards U1

13. The division of tasks U2

14. Enforcement Task U2, K1

15. Impact of changes in the organization K1

Literatura:

1. N. Stanford, Guide to organisation design [electronic resource] : creating high-performing and adaptable enterprises, London : Economist, c2007, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=237177

2. R. J. Recardo, Organization design [electronic resource]: a practical methodology and toolkit, Amherst, MA: HRD Press, c2008, http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=320151,

3. B. Domańska-Szaruga, T. Stefaniuk (ed.), Organization in changing environment : conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Emka, Warszawa 2014.

4. R. W. Griffin, Management, Houghton Mifflin Company, Boston 2005.

5. Harvard Business Review magazine

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods - lectures:

- test W1, W2, W3

Assessment methods - exercises:

- project presentation U1, U2

- case study K1

- activity U1, U2, K1

Assessment criteria:

fail – 11 pts (55%)

satisfactory- 12-13 pts (60-65%)

satisfactory plus- 14 pts (70%)

good – 15-16 pts (75-80%)

good plus- 17 pts (85%)

very good- 18-20 pts (90-100%)

Praktyki zawodowe:

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: Mateusz Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: André Escórcio Rodrigues Soares, Robert Karaszewski, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: André Escórcio Rodrigues Soares, Jan Hermes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: André Escórcio Rodrigues Soares, Mateusz Tomanek
Prowadzący grup: André Escórcio Rodrigues Soares, Jan Hermes
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.