Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117106-12-PodKsPrz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

1. Podstawowa wiedza dotycząca form opodatkowania podmiotów gospodarczych w Polsce

2. Podstawowe zasady rachunkowości, sporządzania dokumentów księgowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (ćwiczenia 6 g. /konsultacje 6 g): 12 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 28 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 10 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą dla zysku oraz non profit [EK_W01],

W2. Posiada wiedzę o istniejących w ustawodawstwie polskim różnicach między rachunkowością bilansową a rachunkowością podatkową [EK_W02],

W3. Posiada wiedzę na temat systemów informacyjnych stosowanych w rachunkowości [EK_W07]Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Sprawnie posługuje się systemami komputerowymi, normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, etycznymi) z zakresu finansów i rachunkowości

w celu rozwiązywania konkretnych problemów [EK_U03],Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Posiada kompetencje do prowadzenia biura rachunkowego [EK_K03],

Metody dydaktyczne:

1. Wykład multimedialny (Power Point)

2. Analiza przykładów

3. Zadania

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zajęci mają za zadanie przybliżyć słuchaczom zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR) zarówno w formie papierowej jak i przy pomocy systemów informatycznych.

Przykłady oraz pokaz działania wybranego programu ułatwiają przyswojenie tych zasad.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Formy prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w Polsce

2. Omówienie Rozporządzenia MF w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

3. Przykład prowadzenia księgi

4. Programy komputerowe do prowadzenia PKPiR

Literatura:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26. 08. 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 2807

2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie :

W1, W2, W3 "+++"

Rejestrowana aktywność na zajęciach U1, K1, "+++"

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.