Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informatyczne rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117106-12-SyInRach Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne rachunkowości
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie rachunkowości- KRK od roku ak. 2012/13
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości finansowej:


1. Zasady rachunkowości

2. Rodzaje i sposób działania kont księgowych

3. Zasady zapisu na kotach księgowych

4. Układ i budowa sprawozdania finansowego

5. Podstawowe wiadomości dotyczące opodatkowania


Powyższe wymagania zapewnia ukończenie wykładów i ćwiczeń z rachunkowości finansowej.

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (laboratorium komputerowe 12g. /konsultacje 12 g.): 24 godz.

2. Praca indywidualna studenta: 40 godz.

3. Przygotowanie do uczestnictwa i procesu oceniania: 11 godz.

4. Praktyka zawodowa: n.d.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1. Posiada wiedzę na temat zasad dotyczących rachunkowości jednostek prowadzących działalność gospodarczą dla zysku oraz non profit [EK_W01]

W2. Posiada wiedzę o istniejących w ustawodawstwie polskim różnicach między rachunkowością bilansową a rachunkowością podatkową [EK_W02],

W3. Posiada niezbędną wiedzę do prawidłowego ewidencjonowania operacji gospodarczych w przedsiębiorstwach w warunkach gospodarki rynkowej [EK_W06].


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. Potrafi księgować i weryfikować poprawność księgowania dokumentów oraz sporządzania sprawozdań finansowych [EK_U06],

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. Posiada umiejętność samodzielnego wykorzystania zdobytej wiedzy w prowadzeniu działalność gospodarczej [EK_U07],

K2. Posiada kompetencje do podjęcia pracy o charakterze doradczym, w komórkach rachunkowych i finansowych jako analityk finansowy[ EK_K01],

K3. Posiada kompetencje do podjęcia pracy jako: główny księgowy, samodzielny księgowy, controller, dyrektor finansowy przedsiębiorstwa [EK_K02],

K4. Posiada kompetencje do prowadzenia biura rachunkowego [EK_K03],

Metody dydaktyczne:

Prezentacja Power Point

Prezentacja działania programów

Studium przypadku

Przykłady

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

W ramach zajęć prezentowane są prawne regulacje dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych przy pomocy komputera, aspekty techniczne, oraz sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych na przykładzie wybranego programu finansowo-księgowego (Symfonia F-K)

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Charakterystyka rachunkowości prowadzonej komputerowo

2. Aspekty prawne

a) Ustawa o rachunkowości

b) Ustawa o prawach autorskich i pokrewnych

c) Ustawa o ochronie danych osobowych

d) Kodeks karny

3. Pozyskanie systemów F-K

4. Parametryzacja systemów F-K

5. Praca z systemem F-K

6. Sprawozdawczość (XBRL)

Literatura:

1. Sojak S., Stankiewicz J., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2008.

2.Luty Z., Biernacki M., Kasperowicz A., Mazur A., Rachunkowość komputerowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.

3. Instrukcja obsługi systemu Symfonia F-K, Sage – Symfonia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: W1, W2, W3 "+++"

Prowadzona w systemie Symfonia F-K firma - U1 "+++"

Rejestrowana na zajęciach aktywność K1, K2, K3 "+++"

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Zawadzki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Laboratorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.