Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania organizacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117113-1PWM-ZachOrg Kod Erasmus / ISCED: 04.003 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zachowania organizacyjne
Jednostka: Katedra Doskonałości Biznesowej
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie zarządzania Executive Master of Business Administration 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 3 godz. wykładu, 12 godz. ćwiczeń


2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 25 godzin


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 10 godzin


Razem nakład pracy studenta: 50

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma podstawową wiedzę o zachowaniach ludzi w organizacji na poziomie indywidualnym, grupowym i instytucjonalnym - K_W02, K_W05

W2: student wymienia i definiuje zjawiska i procesy społeczne występujące w czasie pracy zespołowej - K_W04

W3: student wymienia i definiuje elementy kultury organizacyjnej instytucji - K_W04, K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi diagnozować i interpretować problemy społeczne pojawiające się w praktyce funkcjonowania instytucji biznesowych - K_U01, K_U04, K_U06

U1: student opisuje przyczyny zjawisk społecznych występujących w organizacji: K_U04

U2: student opisuje konsekwencje zjawisk społecznych występujących w organizacji: K_U04

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada kompetencje w zakresie twórczego udziału w projektach

zespołowych, także w roli ich lidera (kierownika)

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, analiza przypadków, gry symulacyjne, dyskusja i zespołowe rozwiązywanie problemów

Skrócony opis:

Organizational Behavior (“OB”) builds on concepts and principles of several different disciplines, primarily psychology, sociology and social psychology. These are important foundations for understanding the behavior of individuals and groups in organizations. The focus of this course, however, is on applying theory to practice: how you can use these concepts and principles to manage yourself and others, and to work better.

Pełny opis:

While many of the courses during the EMBA Program will teach you how to manage money, information and other material resources, this course will focus on human behavior in organizations and institutions. You will learn about the different approaches in OB, individual vs. group behavior, emotions and stress management, the importance of self-esteem and affectivity and how motivation management is a major tool in OB. Furthermore, you will acquire knowledge of organizational communication and team work. The course will also deepen your understanding of business ethics and the need for organizations to adapt compliance programs. You will also study how to manage and improve different organizations by understanding organizational change and affective leadership. Finally, concluding this course in English will not only teach you noteworthy OB terminology, it will also deepen your ability to communicate about some of the most prevailing and important theories and aspects of OB in the world’s most popular business language.

Lecture 1:

-Introduction to OB and its terminology

-OB Structure

-Mini class exercise + Discussion (Contingency Theory)

Lecture 2:

-Ethics and Compliance

-Discussion

Lecture 3:

Individual Behavior in Organizations

-Personality, Affectivity & Self-esteem

-Additional Reading + Discussion

Lecture 4:

Individual Behavior in Organizations

-Emotions & Stress Management

-Motivation to work

Lecture 5:

Group Behavior in Organizations

-Organizational Communication

-Team Work

Lecture 6:

Managing Organizational Change

Literatura:

Greenberg, Jerald. (2004). Managing Behavior in Organizations, 4th edition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall

Metody i kryteria oceniania:

The team project, that you will present to your class peers and me at the end of the course, will be the basis for your evaluation. This project will be a vehicle for you to improve your ability to work in a team under time pressure , to asses appropriate team roles that will enable you to produce a high-quality outcome based on the talents in your group, and to make the team members accountable for the group’s effort. You will receive more information about the project during class time.

The grading of the group project which will also be your final course grade, will be composed of 3 separate parts:

1. Lecturer’s evaluation (outcome and presentation of the project) 50%

2. Self-evaluation (your personal evaluation of your input to the group project) 25%

3. Peer-evaluation (evaluation of your input to the group project by your group peers) 25%

Weryfikacja wiedzy: W1- kolokwium+++

Weryfikacja umiejętności - U1- realizacje zadania: analizy przypadków, +++

Weryfikacja kompetencji społecznych – K1 - aktywność +++, K2 - obserwacja przez opiekuna +++,

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Karaszewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.