Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy rachunku kosztów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117116-SysRaKosz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Systemy rachunku kosztów
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie controllingu "Business Controlling"
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 6,

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu 20,

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania (np. w egzaminach) 22


Efekty uczenia się - wiedza:

Zna podstawowe pojęcia z zakresu rachunku kosztów i źródła pozyskania informacji na ich temat EK_W03


Zna podstawowe metody rozliczania i prezentacji kosztów - EK_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi dokonać klasyfikacji kosztów oraz je rozliczyć - K_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi sporządzić wybrany rachunek kosztów K_U03

Metody dydaktyczne:

Prezentacja w Power Poincie zagadnień teoretycznych wspartych przykładami praktycznymi.

Skrócony opis:

1. System rachunku kosztów – cele, struktura, zadania

2. Atrybuty tradycyjnego i współczesnego rachunku kosztów.

3. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów.

4. Miejsca powstawania kosztów – charakter i klasyfikacja MPK w przedsiębiorstwie.

5. Kalkulacja ewidencyjna i decyzyjna - metody tradycyjne

a. Koszty fabryczne: przyporządkowanie i klasyfikacja

b. Receptura materiałowa (BOM)

c. Kalkulacja kosztów robocizny, utrzymania ruchu, energii oraz kosztów pośrednich obciążających produkty

Pełny opis:

1. System rachunku kosztów – cele, struktura, zadania.

2. Atrybuty tradycyjnego i współczesnego rachunku kosztów. Ukazanie zasad konstrukcji rachunku kosztów pełnych i zmiennych, absorpcyjnego rachunku kosztów oraz wieloblokowego i wielostopniowego rachunku kosztów i wyników.

3. Koszty jako przedmiot rachunku kosztów. Przedstawienie kryteriów klasyfikacji i wykorzystania kosztów dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych. Rachunek kosztów produkcji pomocniczej i podstawowej.

4. Miejsca powstawania kosztów – charakter i klasyfikacja MPK w przedsiębiorstwie.

5. Kalkulacja ewidencyjna i decyzyjna - metody tradycyjne

a. Koszty fabryczne: przyporządkowanie i klasyfikacja,

b. Receptura materiałowa (BOM),

c. Kalkulacja kosztów robocizny, utrzymania ruchu, energii oraz kosztów pośrednich obciążających produkty.

Literatura:

S. Sojak, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, tom I, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2015.

A. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

K. Świderska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.

I. Sobańska, (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Beck, Warszawa 2004.

Metody i kryteria oceniania:

1) Zaliczenie. Aktywność na zajęciach. W przypadku nieobecności esej/case study zlecone przez wykładowcę.

2) Egzamin pisemny końcowy sprawdzający wiedzę (test) i umiejętności oraz kompetencji (studium przypadku) w zakresie efektów kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Ciechan-Kujawa, Ewa Makowska
Prowadzący grup: Ewa Makowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.