Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse publiczne. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 117123-FiPubOdpDys Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość podatków
Nazwa przedmiotu: Finanse publiczne. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Grupy: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela: 15 godz. + 3 godz. konsultacje

2. Praca indywidualna: 15 godz.

3. przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 10 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

W1- Zna i rozumie wybrane systemy norm i reguł (prawnych, organizacyjnych, zawodowych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne EUS_W01,

W2 - Zna i rozumie funkcjonowanie administracji publicznej w warunkach stałego zapotrzebowania na informację, organizację systemu informacyjnego państwa, w tym systemu statystyki publicznej (struktura, organizacja, modele w Polsce i na świecie, banki danych) i sprawozdawczości statystycznej (podstawowe akty prawne, przepisy i zasady regulujące jej funkcjonowanie)

EUS_W02

W3 - Zna i rozumie istotę, genezę oraz aktualny stan audytu instytucji publicznych EUS_W03


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Potrafi analizować, interpretować i wyjaśniać zjawiska zachodzące w sferze jednostek sektora finansów publicznych oraz oceniać uwarunkowania ekonomiczno-finansowe ich dotyczące EUS_U01,

U2 - Potrafi przygotować niezbędne informacje wykorzystywane w procesach decyzyjnych o oparciu o właściwy dobór źródeł EUS_W02,

U3 - Potrafi samodzielnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w prowadzeniu audytu wewnętrznego (praca własna i zespołowa) EUS_U03

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Jest gotów do podjęcia pracy jako audytor wewnętrzny w komórkach audytu wewnętrznego

EUS_K01,

K2 - Jest gotów poszukiwać i poprawnie wykorzystywać mechanizmy pozwalające skutecznie oddziaływać na współpracowników, stymulować wzrost ich zaangażowania oraz pobudzać zespół na rzecz realizacji wspólnych celów EUS_K02,

K3 - Jest gotów do krytycznej oceny informacji w celu rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem jednostki w otoczeniu zewnętrznym

EUS_K03

Metody dydaktyczne:

- pokaz

- wykład informacyjny/konwencjonalny

- wykład problemowy

- studium przypadku

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot łączy prezentację podstawowych problemów ekonomicznych dotyczących finansów publicznych z przeglądem regulacji odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pełny opis:

System finansów publicznych. Dochody publiczne. Gospodarcze i społeczne skutki podatków. Funkcje podatków. Wydatki publiczne. Równowaga budżetowa. Dług publiczny. Polityka fiskalna.

Z ustawy o finansach publicznych: sektor finansów publicznych, deficyt budżetowy i dług publiczny (łącznie z procedurami ostrożnościowymi sanacyjnymi), wpływ Unii Europejskiej na kształt polskiego budżetu.

Z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych: osoby podlegające odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Działania stanowiące naruszenie dyscypliny. Działania nie stanowiące naruszenia dyscypliny. Kary za naruszenie dyscypliny.

Literatura:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWE 2007 i nowsze.

Metody i kryteria oceniania:

Pytania opisowe, pojęciowo-definicyjne i problemowe.

Wymagane 50% prawidłowych odpowiedzi na zaliczenie przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Huterski
Prowadzący grup: Robert Huterski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Walczak
Prowadzący grup: Damian Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ciak, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jolanta Ciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Ciak, Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Daniel Jurewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.