Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miasto, kościół, cmentarz. Rytuały, organizacja przestrzenna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AAR-MKC-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Miasto, kościół, cmentarz. Rytuały, organizacja przestrzenna
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Wykłady mają zapoznać słuchaczy z metodyką i specyfiką badań prowadzonych w kryptach grobowych na różnych stanowiskach. Przykładowe badania dobrano w taki sposób, żeby ukazać ich różnorodność i odmienność.Studenci miedzy innymi zapoznają się z zagrożeniem mikrobiologicznym i sposobami zabezpieczania się przed nim.

Poza tym studenci zapoznają się ze specyfika badań na cmentarzach miejskich.

Pełny opis:

Rozpatrywane są następujące zagadnienia:

- lokalizacja i specyfika cmentarzy w topografii różnych miast.

- organizacja przestrzenna cmentarzy, stratyfikacja pochówków,

- architektura sepulkralna,

- podstawowe przepisy cmentarne,

- podstawy analizy pochówków i wyposażenia grobowego,

- rytuały związane z pogrzebem,

- księgi zmarłych i ich zawartość,

- wyposażenie grobowe na cmentarzach katolickich i protestanckich,

- pochówki indywidualne, grupowe i zbiorowe (wtórne),

- trumny, dewocjonalia,tzw. wyposażenie grobowe.

Literatura:

K. Sulkowska-Tuszyńska, A. Górzyńska, Dawne cmentarze nowomiejskie w świetle badań archeologicznych, [w:] Cmentarz św. Jakuba, red. K. Mikulski, Toruń 2010, s. 39-69,

K. Sulkowska-Tuszyńska, Bezimienni i rozpoznani, [w:] Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie Odkrywanie przeszłości, red. K. Sulkowska-Tuszyńska, W. Dokurno, Przeczno 2016, s. 129-152,

J. Bednarek, Analiza antropologiczna szczątków kostnych z wykopalisk w Przecznie, [w:] Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie Odkrywanie przeszłości, red. K. Sulkowska-Tuszyńska, W. Dokurno, Przeczno 2016, s. 153- 165.

K. Sulkowska-Tuszyńska, Rozważania o trumnach (XIII - XIX w.), [w:] Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie Wystrój i wyposażenie, red. K.

Sulkowska-Tuszyńska, W. Dokurno, Przeczno 2019, s. 271-289,

K. Sulkowska-Tuszyńska, Zapisani w Księdze Zmarłych ( 1752-1779), [w:] Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie Wystrój i wyposażenie, red. K. Sulkowska-Tuszyńska, W. Dokurno, Przeczno 2019, s. 289-297,

K. Sulkowska-Tuszyńska, Kres na początku Drogi, Pochówki dzieci na cmentarzu w Strzelnie, [w:] Z dziejów pogranicza kujawsko-pomorskiego, red. D. Karczewski, Strzelno 2007, s. 39-56,

K. Sulkowska-Tuszyńska, Pochówki trumienne w Przecznie, [w:] Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie Wystrój i wyposażenie, red. K. Sulkowska-Tuszyńska, W. Dokurno, Przeczno 2019, s. 297-316,

A. H. Cicha, O Znanieckich z Przeczna, [w:] Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie Odkrywanie przeszłości, red. K. Sulkowska-Tuszyńska, W. Dokurno, Przeczno 2016, s. 165- 180.

K. Sulkowska-Tuszyńska, E.Wielocha, Jedwabna suknia Franciszki Znanieckiej (przed rokiem 1876), [w:] Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie Wystrój i wyposażenie, red. K. Sulkowska-Tuszyńska, W. Dokurno, Przeczno 2019, s. 317-331.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja; prezentacja; sprawdzian pisemny; egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy;

O ile będzie to możliwe, na ostatnich zajęciach proponowany jest spacer po kilku dawnych cmentarzach w obrębie Starego i Nowego Miasta Torunia (2h).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.