Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład ogólnowydziałowy (Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR-WOW-KFER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład ogólnowydziałowy (Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej)
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

30 uczestnictwa w wykładzie

10 -15 godzin pracy własnej

Efekty uczenia się - wiedza:

WIEDZA:

– ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię dotyczącą kultury funeralnej (K_W03);

–ma uporządkowaną, pogłębioną wiedz na temat staropolskich zwyczajów pogrzebowy (K_W03)

– ma wiedzę odnośnie znaczenia badań interdyscyplinarnych w studiach nad kulturą funeralną (K_W05);

– zna zasady prowadzenia badań archeologicznych na cmentarzyskach i w kryptach grobowych (K_W16).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować

informacje dotyczące badań w kryptach i na cmentarzyskach (K_U01);

– posiada umiejętności obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych związanych z kulturą funeralną późnego średniowiecza i czasów nowożytnych (K_U02);
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować proces nauczania i uczenia innych osób (K_01);

– potrafi współdziałać i pracować w zespole badawczym (K_K02);

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

Wykłady mają zapoznać słuchaczy z zagadnieniami szeroko pojętej kultury funeralnej z okresu późnego średniowiecza i czasów nowożytnych (do XVIII wieku). Zakres terytorialny obejmuje ziemie polskie, ale zagadnienia będą prezentowane na szerszym europejskim tle.

Pełny opis:

Na wykładzie będą prezentowane tematy związane z kulturą funeralną późnego średniowieczna i nowożytności. Omawiane będą zagadnienia dotyczące między wyposażenia grobowego, a także metodyki badań w kryptach. Charakterystyka pompy funeralnej: pochówków królewskich, magnackich, szlacheckich , biskupich. Charakterystyczne elementy wyposażenia w określonych grupach wiekowych i warstwach społecznych. Scharakteryzowane zostaną przykościelne cmentarze oraz pochówki znajdujące się wewnątrz kościołów. Groby serc - groby dusz. Zaprezentowana zostanie odzież grobowa i ubiory dla żałobników. Omówione zostaną zabiegi związane z preparowaniem ciał zmarłych. Przeanalizowane zostaną kolejne badania archeologiczne prowadzone na przykościelnych cmentarzach i w kryptach. Omówiona zostanie rola i znaczenie badań interdyscyplinarnych w badaniach nad kulturą funeralną.

Literatura:

Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red. A. Drążkowska, Toruń 2015.

M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 2004.

- J. A. Chrościck, Pompa Funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa, 1974.

- Funeralia Lednickie, Poznań, (wszystkie tomy)

- F. Ariés, Człowiek i śmierć, Warszawa, 1992.

- M. Grupa, Ubiór mieszczan i szlachty w XVII i XVIII wieku z koscioła p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń 2005.

- A. Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008.

- A. Drążkowska Wyposażenie XVII- i XVIII-wiecznych grobów dziecięcych zlokalizowanych w kościołach, [w:] Nekropolie Kirkuty Cmentarze, pod red. M. Opęchowski, A. Łazowski Szczecin 2005, s. 17-39.

- Nekropolie Kirkuty Cmentarze, pod red. M. Opęchowski, A. Łazowski Szczecin 2005.

- J. Dziubkowa, Portret epitafijny i trumienny, [w:] Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763, Katalog: Muzeum Narodowe w Warszawie, red. J. Malinowski, s. 35-40, Warszawa.

- Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku, pod red. H. Suchojada, Warszawa, s. 9-23.

- E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku, Gdańsk 1998.

- E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów, Gdańsk 2001.

- A. Kruse, B. B. Johannsen, Ch. Paludan Ch., L. Warburg, E.Østergård, Fru Kirstens Børn. To kongebørns begravelser i Roskilde Domkirke, Forfatterne 1988.

- Z. Kuchowicz , Obyczaje staropolskie, Łódź 1975.

- A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

wynik egzaminu ustnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drążkowska
Prowadzący grup: Anna Drążkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykłady mają zapoznać słuchaczy z zagadnieniami szeroko pojętej kultury funeralnej z okresu późnego średniowiecza i czasów nowożytnych (do XVIII wieku). Zakres terytorialny obejmuje ziemie polskie, ale zagadnienia będą prezentowane na szerszym europejskim tle.

Pełny opis:

Na wykładzie będą prezentowane tematy związane z kulturą funeralną późnego średniowieczna i nowożytności. Omawiane będą zagadnienia dotyczące między wyposażenia grobowego, a także metodyki badań w kryptach. Charakterystyka pompy funeralnej: pochówków królewskich, magnackich, szlacheckich , biskupich. Charakterystyczne elementy wyposażenia w określonych grupach wiekowych i warstwach społecznych. Scharakteryzowane zostaną przykościelne cmentarze oraz pochówki znajdujące się wewnątrz kościołów. Groby serc - groby dusz. Zaprezentowana zostanie odzież grobowa i ubiory dla żałobników. Omówione zostaną zabiegi związane z preparowaniem ciał zmarłych. Przeanalizowane zostaną kolejne badania archeologiczne prowadzone na przykościelnych cmentarzach i w kryptach. Omówiona zostanie rola i znaczenie badań interdyscyplinarnych w badaniach nad kulturą funeralną.

Literatura:

Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI-XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej, red. A. Drążkowska, Toruń 2015.

M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu, Gdańsk 2004.

- J. A. Chrościck, Pompa Funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa, 1974.

- Funeralia Lednickie, Poznań, (wszystkie tomy)

- F. Ariés, Człowiek i śmierć, Warszawa, 1992.

- M. Grupa, Ubiór mieszczan i szlachty w XVII i XVIII wieku z koscioła p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu, Toruń 2005.

- A. Drążkowska, Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008.

- A. Drążkowska Wyposażenie XVII- i XVIII-wiecznych grobów dziecięcych zlokalizowanych w kościołach, [w:] Nekropolie Kirkuty Cmentarze, pod red. M. Opęchowski, A. Łazowski Szczecin 2005, s. 17-39.

- Nekropolie Kirkuty Cmentarze, pod red. M. Opęchowski, A. Łazowski Szczecin 2005.

- J. Dziubkowa, Portret epitafijny i trumienny, [w:] Gdzie Wschód spotyka Zachód. Portret osobistości dawnej Rzeczypospolitej 1576-1763, Katalog: Muzeum Narodowe w Warszawie, red. J. Malinowski, s. 35-40, Warszawa.

- Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku, pod red. H. Suchojada, Warszawa, s. 9-23.

- E. Kizik, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku, Gdańsk 1998.

- E. Kizik, Wesele, kilka chrztów i pogrzebów, Gdańsk 2001.

- A. Kruse, B. B. Johannsen, Ch. Paludan Ch., L. Warburg, E.Østergård, Fru Kirstens Børn. To kongebørns begravelser i Roskilde Domkirke, Forfatterne 1988.

- Z. Kuchowicz , Obyczaje staropolskie, Łódź 1975.

- A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.