Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-AR3-SL/l-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Archeologia, s1 - przedm. obow. dla 3 roku, 6 sem.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kanon

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: godziny kontaktowe przewidziane w planie studiów dla danego przedmiotu - 30

2. Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta/słuchacza/uczestnika kursu potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu - 30

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 30


Efekty uczenia się - wiedza:

– ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla archeologii (K_W06);

– zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności inte-lektualnej i prawa autorskiego (K_W08);

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologia (K_W11);

– ma wiedzę dotycząca zastosowania języka ojczystego w tworzeniu prostych tekstów naukowych i popularno-naukowych (K_W13);

– ma elementarną wiedzę dotyczącą form dyskursu naukowego z zachowaniem norm etycznych (K_W14).


Efekty uczenia się - umiejętności:

– ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin i dyscyplin naukowych właściwych dla archeologii (K_W06);

– zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W08);

– zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu archeologia (K_W11);

– ma wiedzę dotycząca zastosowania języka ojczystego w tworzeniu prostych tekstów naukowych i popularno-naukowych (K_W13);

– ma elementarną wiedzę dotyczącą form dyskursu naukowego z zachowaniem norm etycznych (K_W14).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

– potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania (K_K03);

– wykazuje niezależność i samodzielność w myśleniu, rozumiejąc i szanując jednocześnie prawo innych osób do tego samego (K_K07);

– rozumie rolę nauk humanistycznych, pokrewnych i współpracujących w kształtowaniu więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym (K_K08).


Metody dydaktyczne:

- dyskusja

- przygotowanie prac semestralnych

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach; dyskusja nad własną pracą i pracami innych uczestników seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak, Anna Drążkowska, Jacek Gackowski, Inga Głuszek, Jolanta Małecka-Kukawka, Dariusz Poliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Chudziak, Anna Drążkowska, Jacek Gackowski, Inga Głuszek, Małgorzata Grupa, Daniel Makowiecki, Grzegorz Osipowicz, Dariusz Poliński, Andrzej Pydyn, Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Cyrek, Anna Drążkowska, Jacek Gackowski, Inga Głuszek, Małgorzata Grupa, Stanisław Kukawka, Grzegorz Osipowicz, Andrzej Pydyn, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Gackowski, Inga Głuszek, Małgorzata Grupa, Stanisław Kukawka, Daniel Makowiecki, Andrzej Pydyn, Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.