Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Human impact on the past environment on the basis of palaeobotany and pollen analysis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-HIPPA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Human impact on the past environment on the basis of palaeobotany and pollen analysis
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:


– participation in lectures – 15 hrs

– consultations – 10 hrs


Self-study hours:


– preparation to laboratories in the field of textbook knowledge that will enable the execution of tasks and laboratory practice – 25 hrs

– writing essays and preparation of presentation – 30 hrs

– reading literature – 10 hrs


Altogether: 90 hrs


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

– W1: has advanced knowledge of the procedures involved with the preparation of samples for the palynological and archaeobotanical analyses

– W2: knows the natural and cultural processes taking place in prehistoric populations

– W3: possesses knowledge of the usefulness of the palynological and archaeobotanical analyses for archaeologists


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

– U1: is able to identify basic pollen and plant microfossils

– U2: is able to evaluate the impact of environmental factors on the culture of prehistoric societies

– U3: has basic/advanced skills in work with remains of fossil plants which were sampled from the archaeological sites


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) np. Student

– K1: understands the significance of understands the significance of lifelong learning

– K2: understands the need for interdisciplinary research in studies on culture and natural environment

– K3: can cooperate with palaeobotanistsMetody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

– seminar lecture

Searching teaching methods :

– Laboratory – self-done exercise with microscope


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course aims at familiarizing students with basic principles of palynology and archaeobotany. It covers major methodological and interpretive issues in palaeobotany.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

– The role and the use of wild growing plants by hunter-gatherer and agricultural populations communities.

– Macroscopic plant remains, pollen, spores, and other fossils as a source of information on the palaeoenvironment (climate, vegetation history) and in the process of domestication of plants.

In the study of pollen morphological features, in addition to a microscope, the comparative collection of modern plants and the digital photo database will be used. Attention will also be paid to degradation mechanisms and processes affecting preservation of palaeobotanical material in archaeological contexts.

Literatura:

The Northwest European pollen flora, ed. W. Punt, S. Blackmore, G. C. S. Clarke, Amsterdam, vol. 1: 1976, vol. 2: 1980, vol. 3: 1981, vol. 4: 1984, vol. 5: 1988, vol. 6: 1991.

Faegri K., Iversen J., Textbook of pollen analysis, ed. K. Faegri, P. E. Kaland, K. Krzywiński, Chichester 1989.

Late glacial and Holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps, ed. M. Ralska-Jasiewiczowa et al., Kraków 2004.

Lake Gościąż, Central Poland. A monographic study. Part 1, ed. M. Ralska-Jasiewiczowa et al., Kraków 1998.

Plants and culture seeds of the cultural heritage of Europe, ed. J.-P. Morel, A. M. Mercuri EDIPUGLA, www.edipugla.it 2009.

Reille M., Pollen et spores D’Europe et’ D’Afrique du nord, Laboratoire de Botanique Historique et Palynologie, Marseille 1992.

Various articles from Vegetation History and Archaeobotany, Acta Palaeobotanica, Review of Palaeobotany and Palynology

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

identification of pollen and macro remains of plant during the course - 10 pts

essay and presentation at the end of the classes – 10 pts

fail – 0-10 pts (0-50%)

satisfactory – 11-13 pts (51-65%)

satisfactory plus – 14 pts (66-70%)

good – 15-17 pts (71-85%)

good plus – 18 pts (86-90%)

very good – 19-20 pts (91-100%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Noryśkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Noryśkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)