Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Secular and sacred architecture of medieval Poland - cultural and environmental factors in its development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-EN-SAMP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Education
Nazwa przedmiotu: Secular and sacred architecture of medieval Poland - cultural and environmental factors in its development
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

None

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

– participation in discussion seminar – 15 hrs.


Self-study hours:


– preparation to presentations for seminar – 25 hrs;

– writing essays – 20 hrs;

– preparation of research trips to selected objects of architecture –25.


Altogether: 85 hrs (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Student:

– W1: have basic understanding of the place and importance of medieval architecture in Poland;

– W2: knows the terminology used on the basis of archaeology, especially related sciences in the context of historical research on medieval architecture;

– W3: have basic knowledge of the origins and forms and archaeology of the Middle Ages in Poland;

– W4: understands the historical background and its significance for changes in architecture in Poland;

– W5: have a basic knowledge of Romanesque and Gothic architecture in Poland.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

– U1: knows how to independently acquire knowledge and develop research skills by following the instructions tutor;

– U2: characterized the concept of archaeology of architecture in medieval Poland;

– U3: describes basic development of medieval architecture in Poland;

– U4: describes the most interesting archaeological sites related to the topic;

– U5: can independently acquire information and develop a research workshop under the guidance of a tutor;

– U6: know how to use basic information technology, multimedia and Internet resources;

– U7: is able to characterize the architecture of the Middle Ages in Poland;

– U8: can prepare a long speech on issues related to the archaeology of medieval architecture in Poland.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

– K1: understands the need for lifelong learning;

– K2: knows the level of their knowledge and understands the need to continue to learn and expand their skills in the field of archaeology, architecture in the context of research on the architecture of the Middle Ages;

– K3: can develop their own research ideas;

– K4: is aware of the responsibility for the preservation of cultural heritage.

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

– discussion seminar assisted with multimedia presentations; introduction to each topic by a short lecture.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

During the seminar will be discuss the most important medieval architecture in Poland. Special attention will return to the cultural and environmental factors affecting on the image and form of these objects

Pełny opis:

During the seminar will be discuss problems concerning topography and nature in medieval Poland and their impact on settlement, the oldest examples of monumental architecture in medieval Poland –the defence architecture (castles, watchtowers), the sacral architecture (churches and monasteries) – their form and significance, and the problem of beginnings of the formation of medieval towns in Poland, on selected examples

1. Introduction to medieval architecture in Poland.

2. Topography and nature in medieval Poland and their impact on settlement.

3. The oldest examples of monumental architecture in medieval Poland.

4. Castles, watchtowers, mounds in medieval Poland.

5. The oldest churches and monasteries. Their form and significance.

6. The beginnings of the formation of medieval towns in Poland –on selected examples.

7. The origins of Gothic architecture – secular and sacred architecture.

8. Medieval defensive architecture in Poland – an example of the Teutonic Order.

9. Medieval port city in Poland – the structure and significance of Hanseatic cities.

Literatura:

Buko A., The archaeology of Early Medieval Poland, Leiden 2008.

Kotler M., Kulesza M., The plan of medieval polish towns, Urban morphology, vol. 3.2, 1999, pp. 63–78.

Moździoch S., The origins of medieval polish towns, Archaeologia Polona, vol. 32, 1994, pp. 129–153.

Pluskowski A., The archaeology of the Prussian Crusade: holy war and colonisation, London 2012.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment methods:

– written essey;

– activity.

Assessment criteria: active participation during seminar, active participation in scientific trips, preparation of essay: fail – 5 pts (10%); satisfactory – 7 pts (15%); satisfactory plus – 9 pts (18%); good – 15 pts (25%); good plus – 25 pts (45%); very good – 45 pts (75%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Krzysztof Cackowski, Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium przedmiotowe, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Wiewióra
Prowadzący grup: Marcin Wiewióra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium przedmiotowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.