Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

W cieniu kościoła św. Jakuba. Nowa historia Nowego Miasta Torunia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1201-OG-KSJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: W cieniu kościoła św. Jakuba. Nowa historia Nowego Miasta Torunia
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Strona przedmiotu: http://www.archeologiajakub.wordpress.com
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

-30 h- wykład,

- 2 - 3 h- opis 2 wybranych obiektów/zabytków

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Wykład ilustrowany pokazami multimedialnymi, to naukowy efekt 8 sezonów badań archeologiczno-archietektonicznych i interdyscyplinarnych Instytutu Archeologii UMK, prowadzonych wokół i we wnętrzu kościoła św. Jakuba w Toruniu - parafii dawnego Nowego Miasta Torunia, założonego przez krzyżaków w 1264 roku.

W nowej historii Nowego Miasta Torunia zapisano nie tylko materialne rezultaty trudnych archeologicznych zmagań dotąd nie badanego przez archeologów kościoła, uznanego przez historyków sztuki za perłę architektury Pomorza, ale przede wszystkim udowodniono, że Nowe Miasto budowało swoją świątynię od początku lokacji.

Pełny opis:

Podczas wykładu rozpatrywane i ilustrowane będą III grupy zagadnień:

I. Zarys "starej" historii Torunia, w tym głównie Nowego Miasta Torunia (dalej N M T)- lokacja Nowego Miasta obok Starego Miasta - budowa kościoła, sprowadzenie cysterek- reformacja i jej skutki dla kościoła- okupacja szwedzka- powrót katolików do świątyni- budowa łącznika klasztornego - likwidacja cmentarza.

II. Zarys historii badań obszaru w cieniu kościoła św. Jakuba- kościół, cmentarz, łącznik z klasztorem,

II. Nowa historia N M Torunia:

- kościół w XIII- XVI wieku i elementy wyposażenia sacrum,

- cysterki i klasztor,

- cmentarz (groby, kwatery, stratyfikacja poziomów grobów)

- kultura funeralna N M T; wianki grobowe- geneza i rytuał,

- kultura duchowa i materialna mieszkańców- obraz niedokończony i niepełny.

Literatura:

Krantz-Domasłowska L., Domasłowski J, Kościół św. Jakuba w Toruniu, Toruń 2001.

Sulkowska-Tuszyńska K., Prezbiterium kościoła św. Jakuba po badaniach archeologiczno-architektonicznych. Nowa historia Nowego Miasta Torunia, [w:] Nowe Miasto Toruń 750 lat od lokacji, red. K. Miikulski, P. Oliński, W. Rozynkowski, Toruń 2014, s. 9-42 (tam starsza literatura).

Cicha A.H., Wy, którzy przechodzicie obok nas, wnet będziecie tym, czym my jesteśmy"- kwatera zachodnia cmentarza przy nowomiejskim kościele św.Jakuba, [w:] Nowe Miasto Toruń 750 lat od lokacji, red. K. Mikulski, P. Oliński, W. Rozynkowski, Toruń 2014, s. 43- 84.

Sulkowska-Tuszyńska K., Apud terram, ante ecclesiam Niezapisane karty kościoła i parafii św. Jakuba w Toruniu, Pomorania Antiqua 2010, t. XXIII, s. 249-273.

Metody i kryteria oceniania:

Jako zaliczenie, poza obecnością, proponowana jest krotka charakterystyka dwóch dowolnie wybranych przez Studenta obiektów/miejsc/zabytków/rytuałów/ odkryć i przekazanie jej drogą elektroniczną (ok. 2 strony A4).

Poza wykładem, student może wesprzeć się informacjami umieszczonymi na stronie Archeologii jakubowej, na blogu: wwww. archeologia.jakub.word press.com.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Prowadzący grup: Grażyna Sulkowska-Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)