Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka opracowania zasobu archiwalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-A-MOZA31-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Metodyka opracowania zasobu archiwalnego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

- Udział w zajęciach dydaktycznych - 30 godzin - 1 pkt ECTS

- Przygotowanie się do zagadnień omawianych podczas wykładów - 25 godzin - 1 pkt ECTS

- Przygotowanie do egzaminu - 25 godzin - 1 pkt ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

Ma uporządkowaną wiedzę na temat opracowywania zasobu archiwalnego (K_W05. K_W22).


Zna zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania zasobu archiwalnego (K_W05, K_W22).


Zna standardy opisu archiwalnego (K_W05, K_W22).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Potrafi stosować zasady, metody, narzędzia i etapy opracowania archiwalnego (K_U01, K_U02).


Potrafi stosować standardy opisu archiwalnego (K_U01, K_U02).


Potrafi zastosować odpowiednie regulacje prawne w metodyce opracowania zasobu archiwalnego (K_U15).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Potrafi współdziałać i pracować w grupie i zespole, przyjmując różne role. Podejmuje się realizacji wyznaczonych zadań, jak również potrafi samodzielnie je przydzielać innym. Ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań (K_K02).


Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji przez siebie lub innych zadania (K_K03).


Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające identyfikacji w przeszłości (K_K04).


Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej (K_K05).


Stosuje postawę i zachowania pożądane w zawodzie archiwisty, przewidziane w międzynarodowym lub narodowym kodeksie etycznym archiwisty (K_K05).


Nie rozpowszechnia informacji uzyskanych w trakcie pracy z dokumentacją, przestrzegając tajemnicy służbowej swego pracodawcy i wszystkich jednostek organizacyjnych, w których dokumentację ma wgląd (K_K05).


Nie wykorzystuje swojego uprzywilejowanego dostępu do materiałów archiwalnych dla osiągnięcia korzyści osobistych jakiegokolwiek rodzaju (K_K05).

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodyką opracowania zasobu archiwalnego w zakresie ogólnego modelu w wersji tradycyjnej i przy użyciu technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów aktowych. Zdobyta wiedza stanowi punkt wyjścia do opanowania umiejętności opracowywania poszczególnych rodzajów zespołów i dokumentacji.

Pełny opis:

1. Rozwój metodyki opracowania zasobu archiwalnego.

2. Ogólny model opracowania - cel, zasady, metody i etapy.

3. Elementy rozpoznawcze archiwaliów.

4. Charakterystyka poszczególnych etapów opracowania archiwalnego z wykorzystaniem metod tradycyjnych i nowoczesnych:

a. studia wstępne;

b. wyodrębnianie lub scalanie zespołu archiwalnego;

c. brakowanie archiwalne;

d. wybór metody porządkowania i ustalenie schematu układu akt;

e. porządkowanie właściwe zespołu archiwalnego;

f. inwentaryzacja zespołu archiwalnego (opis na poziomie jednostki archiwalnej);

g. opracowanie wstępu do inwentarza archiwalnego i karty zespołowej (opis na poziomie zespołu archiwalnego);

5. Systematyka tradycyjnych pomocy archiwalnych.

6. Opis archiwaliów w systemach informatycznych:

a. Bazy danych służące do sporządzania opisu archiwalnego - struktura i zawartość;

b. Polskie i międzynarodowe standardy opisu archiwaliów i twórców;

7. Wpływ technologii informatycznych na metodykę opracowania zasobu – podsumowanie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Prowadzący grup: Magdalena Wiśniewska-Drewniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.