Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-DC12-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dzieje cywilizacji
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zgodnie z cyklem studiów II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

4 p. - 120 godz.:

- godziny przewidziane w planie studiów dla danego

przedmiotu - 30 godz. - 1 p.

- konsultacje indywidualne/ dyżury - 30 godz. - 1 p.

- praca indywidualna studenta:

- zebranie materiałów do zajęć - 15 godz. - 0,5 p.

- powtarzanie materiału - 15 godz. - 0,5 p.

- czytanie literatury naukowej - 15 godz. - 0,5 p.

- pisanie pracy/referatu - 15 godz. - 0,5 p.


Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01

Posiada ogólną wiedzę na temat miejsca pojęcia cywilizacja w syntezach historycznych

Zna konstrukcję podstawowych pojęć składających się na konstrukcję syntez (naród, państwo)

Poznaje historię komunikacji

Zna historię cywilizacji np. śródziemnomorskich

K_W05

Wykazuje znajomość wybranych zagadnień z dziejów cywilizacji europejskiej i światowej

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U05

Definiuje i objaśnia podstawowe terminy spotykane w pracach z zakresu historii cywilizacji, dyskutuje definicje i różnice w organizacji społeczeństw.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K11

Rozumie zasady powstawania różnic w organizacji społeczeństw, ich uwarunkowania historyczne.

K_K02

Dyskutuje różnice powstające w wyniku przyjmowania różnych założeń przy analizowaniu zjawisk kulturowych

Metody dydaktyczne:

-elementy wykładu konwersatoryjnego

- dyskusja

-pogadanka

-pokaz

-ćwiczeniowa

-klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie rozszerzonej wiedzy z zakresu dziejów cywilizacji europejskiej.

Pełny opis:

O tematyce zajęć decydują prowadzący.

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki zajęć, podawana przez prowadzących.

Metody i kryteria oceniania:

praca pod kierunkiem, wykład, dyskusja na podstawie wybranej literatury, analiza tekstów źródłowych, pisemna praca domowa, projekt, esej, sprawdzian pisemny, przygotowanie wypowiedzi ustnej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Tomasz Lis, Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Młynarczyk
Prowadzący grup: Jacek Młynarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Girzyński, Jarosław Wenta
Prowadzący grup: Zbigniew Girzyński, Mateusz Hübner, Jarosław Wenta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.