Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dziedzictwo kulturowe krajów basenu Morza Bałtyckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-DKMB-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Dziedzictwo kulturowe krajów basenu Morza Bałtyckiego
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność dyskusji. umiejętność zebrania literatury i przygotowania referatu na wybrany temat.

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 3 p. - 90 godzin:

- udzial w zajęciach 30 godz - 1 p.

- konsultacje 15 godz. - 0,5 p.

- czas poświęcony na pracę indywidualną studenta w tym:

- przygotowanie do zajęć 15 godz. - 0,5 p.

- przygotowanie referatu 30 godz. - 1 p.

Efekty uczenia się - wiedza:

Wiedza:

W1 zna kulturę Wikingów K_W04

W2 zna konstrukcję kościołów klepkowych K_W04

W3 zna sylwetki czołowych muzyków skandynawskich K_W04

W4 zna poglądy filozoficzne Sørena Kierkegaarda i Nikolaja F. S. Grundtviga K_W04

W5 zna historię filmu skandynawskiego K_W06

W6 zna najważniejsze dzieła dramaturgów skandynawskich K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

Umiejętności:

U1 definiuje pismo runiczne K_U07

U2 opisuje mitologię nordycką K_U07

U3 charakteryzuje myśl filozoficzną Sørena Kierkegaarda i Nikolaja F. S. Grundtviga K_U07

U4 wymienia najważniejsze dzieła Ibsena, Strindberga i Hamsuna K_U07

U5 charakteryzuje architekturę państw skandynawskich w średniowieczu K_U07

U6 ocenia wkład kultury skandynawskiej do kultury europejskiej K_U07

U7 wymienia dzieła muzyków skandynawskich K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 ma świadomość posiadanej wiedzy

K2 umie współpracować w grupie

Metody dydaktyczne:

praca z tekstem źródłowym, dyskusja, elementy wykładu, pokaz

Skrócony opis:

Studenci zdobywają wiedzę na temat najważniejszych zjawisk życia kulturalnego Skandynawii (najważniejsze zabytki państw skandynawskich; życie i twórczość wybitnych pisarzy, malarzy i rzeźbiarzy; skandynawska myśl filozoficzna), potrafią porównać osiągnięcia kulturowe państw nordyckich z pozostałymi krajami europejskimi

Pełny opis:

Studenci zdobędą wiedzę na temat ustroju państw skandynawskich. wyjaśniona zostanie różnica miedzy pojęciem państwa nordyckie a skandynawskie. Poznają najważniejsze wydarzenia z historii Danii, Szwecji, Finlandii i Norwegii oraz procesy integracyjne tego regionu. Znaczna część zajęć poświęcona będzie dorobkowi kulturalnemu tego regionu. Studenci poznają życie i twórczość czołowych przedstawicieli muzyki, literatury, nauki, filozofii państw skandynawskich.

Literatura:

T. Allan, Wikingowie : życie, legendy i sztuka, Warszawa 2003.

E. Beyer, Henryk Ibsen, Gdańsk 1994 Z. Ciesielski, August Strindberg : życie i twórczość, Kraków 1992

Z. Ciesielski, Historia literatury szwedzkiej : zarys, Wrocław 1990 A. Kwiatkowski, Film Skandynawski. Fakty, dzieła, twórcy, Warszawa 1986 W. Nawrocki, klasycy i współcześni. Szkice o prozie skandynawskiej XIX i XX wieku, Poznań 1985

A. Næss, Munch. Biografia, Warszawa 2007

A. Rogalski, Knut Hamsun, Warszawa 1981.

A. Rogalski, Pod północnym niebem. Sylwetki pisarzy skandynawskich, Poznań 1969. Słownik pisarzy skandynawskich, pod red. Zenona Ciesielskiego, Warszawa 1991 J. Wooding, Wikingowie, Warszawa 2001.

Skandynawskie leksykony biograficzne

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, ocena z przygotowanego referatu

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.