Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-JL22-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Język łaciński II rok
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie testu końcowego ze znajomości gramatyki języka łacińskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta 60 godzin 2 p.

uczestnictwo w zajęciach: 30 godzin - 1 p.

konsultacje z nauczycielem- 5 godzin - 1/6 p.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta 15 godzin - 0,5 p.:

- tłumaczenie samodzielne tekstów w ramach zadanych prac

Przygotowanie do egzaminu ok. 10 godzin 2/6 p.


Efekty uczenia się - wiedza:

Umie utworzyć participia i infinitivi i je przetłumaczyć. Umie odmienić participia przez przypadki i je przetłumaczyć.

K_W16 zna i rozumie podstawową terminologię z zakresu historii w przynajmniej jednym języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

K_W17 zna i rozumie podstawowe pojęcia w przynajmniej jednym języku starożytnym

Efekty uczenia się - umiejętności:

Umie wskazać konstrukcje gramatyczne w tekście i je poprawnie przetłumaczyć.

K_U12 tłumaczy i objaśnia proste teksty źródłowe w języku starożytnym i języku nowożytnym występującym w źródłach historycznych

K_U13 ma umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego języka obcego zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Skrócony opis:

Wprowadzenie i ćwiczenie wszystkich łacińskich konstrukcji gramatycznych:

accusativus cum infinitivo

nominativus cum infinitivo.

ablativus absolutus

coniugatio periphrastica passiva

Pełny opis:

Zasady tworzenia konstrukcji gramatycznych z wykorzystaniem wszystkich poznanych wcześniej infinitiwów (a.c.i oraz n.c.i) oraz participiów (coniugatio periphrastica passiva)

Znajdowanie konstrukcji w zdaniu oraz poprawne ich tłumaczenie.

Wprowadzenie i objaśnianie 200 nowych sentencji

Literatura:

• Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Appel H., Bis repetita placent. Repetytorium z języka łacińskiego dla studentów historii

• Jurewicz O., Winniczuk L., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych

• Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki lub Mały słownik łacińsko-polski, red. nauk. J. Korpanty

• Wielewski M., Krótka gramatyka języka łacińskiego

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach.

Zaliczenia na podstawie trzech sprawdzianów:

-sentencje

-przydatne wyrażenia i zwroty

tłumaczenie konstrukcji: a.c.i; n.c.i.; abl. abs.; con. periphrastcia passiva;

-tłumaczenie tekstu, w którym mogą wystąpić w/w konstrukcje.

Skala ocen 100%-90%-ocena bdb

89%-79%- ocena db

78%-65%- ocena dst

poniżej ocena niedostateczna

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wróblewski
Prowadzący grup: Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Konstrukcje gramatyczne:

accusativus cum infinitivo

nominativus cum infinitivo.

ablativus absolutus

coniugatio periphrastica passiva

Pełny opis:

Zasady tworzenia konstrukcji gramatycznych z wykorzystaniem wszystkich poznanych wcześniej infinitiwów (a.c.i oraz n.c.i) oraz participiów (coniugatio periphrastica passiva)

Znajdowanie konstrukcji w zdaniu oraz poprawne ich tłumaczenie.

Wprowadzenie i objaśnianie 200 nowych sentencji

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia oraz:

"Bis repetita placent" H. Appel

Słownik łacińsko- polski red. J. Korpanty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wróblewski
Prowadzący grup: Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel, Piotr Oliński, Mateusz Wierzbowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Konstrukcje gramatyczne:

accusativus cum infinitivo

nominativus cum infinitivo.

ablativus absolutus

coniugatio periphrastica passiva

Pełny opis:

Zasady tworzenia konstrukcji gramatycznych z wykorzystaniem wszystkich poznanych wcześniej infinitiwów (a.c.i oraz n.c.i) oraz participiów (coniugatio periphrastica passiva)

Znajdowanie konstrukcji w zdaniu oraz poprawne ich tłumaczenie.

Wprowadzenie i objaśnianie 200 nowych sentencji

Literatura:

"Bis repetita placent" H. Appel

Słownik łacińsko- polski red. J. Korpanty

Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Wróblewski
Prowadzący grup: Adam Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel, Piotr Oliński
Prowadzący grup: Hanna Appel, Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Skrócony opis:

Konstrukcje gramatyczne:

accusativus cum infinitivo

nominativus cum infinitivo.

ablativus absolutus

coniugatio periphrastica passiva

Pełny opis:

Zasady tworzenia konstrukcji gramatycznych z wykorzystaniem wszystkich poznanych wcześniej infinitiwów (a.c.i oraz n.c.i) oraz participiów (coniugatio periphrastica passiva)

Znajdowanie konstrukcji w zdaniu oraz poprawne ich tłumaczenie.

Wprowadzenie i objaśnianie 200 nowych sentencji

Literatura:

"Bis repetita placent" H. Appel

Słownik łacińsko- polski red. J. Korpanty

Materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Appel
Prowadzący grup: Hanna Appel, Piotr Oliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.