Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona i waloryzacja dziedzictwa żywieniowego w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-OiW-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Ochrona i waloryzacja dziedzictwa żywieniowego w Europie
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zainteresowanie historią i kulturą jedzenia, promocją kultury kulinarnej i gastronomii

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta: 90 h - 3 punkty ECTS:


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładach – 30 h - 1 punkt ECTS

- konsultacje z nauczycielem akademickim – 15 h - 0,5 punktu ECTS

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- sporządzanie notatek, zapoznanie się z literaturą przedmiotu – 15 h - 0,5 punktu ECTS.

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczeni, – 15h - 0,5 punktu ECTS

-przygotowanie i prezentacja pracy pisemnej - 15 h - 0,5 punktu ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

zna i rozumie w stopniu relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw na przykładzie działań dotyczących ochrony dziedzictwa żywieniowego K_W06UM

Wykazuje znajomość historii porównawczej Europy. Zna powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi. K_W05

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U07 prezentuje efekty swojej pracy indywidualnejw nowoczesnych metod i technik: opracowanie i prezentacja referatu dotyczącego historii krajow romańskich

K_U08 potrafi realizować zadania badawcze i popularyzatorskie stosując metodę projektu

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

ma świadomość wartości kultury historycznej, na którą składa się znajomość dziejów dyscypliny, świadectw, metod i korzeni historycznych kultury. K_K03

Rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy historycznej i kultury pamięci w środowisku lokalnym. K_K04

Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem kulturowym. Wykazuje niezależność i samodzielność myśli, szanując jednocześnie prawo innych osób do wykazywania tych samych

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, analiza tekstów źródłowych

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą ochrony i promocji dziedzictwa żywieniowego w Europie, w szczególności na poziomie Unii Europejskiej, odpowiedniego ustawdoawstwa i działań poszczególnych krajów oraz ruchów społecznych i roli historii, dokumentacji historycznej w tym zakresie

Pełny opis:

Pojęcie dziedzictwa żywieniowego odnosi się do dziedzictwa kulturowego, w działaniach UNESCO jest kwalifikowane jako dziedzictwo niematerialne (Wiedza, rytuały, umiejętności, symbole i zwyczaje związane z jedzeniem). W epoce globalizacji wszędzie na świecie próbuje się chronić lokalne dziedzictwo żywieniowe. Zajęcia będą dotyczyły roli historii w ochronie i promocji dziedzictwa żywieniowego, specyficznego warsztatu historycznego badacza jedzenia i możliwości jego używania w procesach rejestracji produktów tradycyjnych i regionalnych, edukacji gastronomicznej, popularyzacji historii i kreowania produktów gastronomicznych oraz turystycznych.

Literatura:

Przepisy unijne dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych:

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-i-tradycyjne

Polskie produkty z oznaczeniami unijnymi:

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Produkty-zarejestrowane-jako-Chronione-Nazwy-Pochodzenia-Chronione-Oznaczenia-Geograficzne-oraz-Gwarantowane-Tradycyjne-Specjalnosci

Lista produktów tradycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego:

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-kujawsko-pomorskie

F. Parasecoli, Knowing where it comes from : labeling traditional foods to compete in a global market, Iowa 2017.

J. Dumanowski, M. Kasprzyk-Chevriaux, Kapłony i szczeżuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, Warszawa 2018.

C. Petrini, Slow food: prawo do smaku, Warszawa 2007.

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, dyskusje, znajomość literatury, realizacja własnego projektu - dokumentacji historycznej do wybranego produktu żywieniowego lub tradycji kulinarnej

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski, Gabriel Kurczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Gabriel Kurczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą ochrony i promocji dziedzictwa żywieniowego w Europie, w szczególności na poziomie Unii Europejskiej, odpowiedniego

ustawodawstwa i działań poszczególnych krajów oraz ruchów społecznych i roli historii, dokumentacji historycznej w tym zakresie

Pełny opis:

Pojęcie dziedzictwa żywieniowego odnosi się do dziedzictwa kulturowego, w działaniach UNESCO jest kwalifikowane jako dziedzictwo

niematerialne (Wiedza, rytuały, umiejętności, symbole i zwyczaje związane z jedzeniem). W epoce globalizacji wszędzie na świecie

próbuje się chronić lokalne dziedzictwo żywieniowe. Zajęcia będą dotyczyły roli historii w ochronie i promocji dziedzictwa żywieniowego,

specyficznego warsztatu historycznego badacza jedzenia i możliwości jego używania w procesach rejestracji produktów tradycyjnych i

regionalnych, edukacji gastronomicznej, popularyzacji historii i kreowania produktów gastronomicznych oraz turystycznych.

Literatura:

Przepisy unijne dotyczące produktów regionalnych i tradycyjnych:

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Przepisy-UE-Produkty-regionalne-i-tradycyjne

Polskie produkty z oznaczeniami unijnymi:

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Produkty-zarejestrowane-jako-Chronione-Nazwy-Pochodzenia-

Chronione-Oznaczenia-Geograficzne-oraz-Gwarantowane-Tradycyjne-Specjalnosci

Lista produktów tradycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego:

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Lista-produktow-tradycyjnych/woj.-kujawsko-pomorskie

F. Parasecoli, Knowing where it comes from : labeling traditional foods to compete in a global market, Iowa 2017.

J. Dumanowski, M. Kasprzyk-Chevriaux, Kapłony i szczeżuje. Opowieść o zapomnianej kuchni polskiej, Warszawa 2018.

C. Petrini, Slow food: prawo do smaku, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Dumanowski
Prowadzący grup: Jarosław Dumanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.