Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tradycje religijne Europy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-H-TRE-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Tradycje religijne Europy
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach - 30 godzin = 1 punkt

Konsultacje - 15 godzin = 0,5 punktu

Praca własna studenta - 45 godzin = 1,5 punktu

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student zna wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym K_W04

W2 Student wykazuje znajomość historii porównawczej Europy; zna powiązania historii integracji europejskiej z aktualnymi problemami społecznymi, gospodarczymi i politycznymi K_W05

W3 Student zna i rozumie w stopniu elementarnym relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość ludzi i społeczeństw K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w przejrzystej, usystematyzowanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik, dostosowanych do odpowiedniej dziedziny historii; potrafi przygotować wypowiedzi ustne i prace pisemne w języku polskim z poprawnym zastosowaniem różnorodnych form pisarstwa historycznego K_U07

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania K_K03

K2 Student rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka i popularyzacji wiedzy historycznej K_K06

K3 Student podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców K_K09

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników zajęć w podstawowe zagadnienia związane z dziejami Kościoła i społeczeństwa w okresie średniowiecza; ukazanie głównych zjawisk w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym społeczeństwa europejskiego w tym okresie.

Pełny opis:

1. Chrześcijaństwo – rozwój doktryny;

2. Chrześcijaństwo – ramy organizacyjne (administracja, prawo, ustrój);

3. Monastycyzm średniowieczny;

4. Chrześcijańskie formy życia wspólnego;

5. Zakony rycerskie – geneza, organizacja, działalność.

6. Nurty i źródła pobożności średniowiecznej;

7. Chrześcijańska wizja zaświatów;

8. Średniowieczne herezje;

9. Średniowieczny ruch krucjatowy

10. Kult świętych;

11. Średniowieczna sztuka sakralna (architektura, literatura, malarstwo)

Literatura:

1. Duchowość chrześcijańska. Późne średniowiecze i reformacja, red. J. Raitt, Kraków 2011.

2. Historia chrześcijaństwa, t. 5: Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054-1274, red. A. Vauchez, Warszawa 2001.

3. Historia chrześcijaństwa, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze: 610-1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, Warszawa 1999.

4. A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy: exempla XIII wieku, Warszawa 1997.

5. M. Lambert, Herezje średniowieczne: od reformy gregoriańskiej po reformację, Gdańsk 2002.

6. C. H. Lawrence, Monastycyzm średniowieczny, Warszawa 2005.

7. H. Manikowska, Jerozolima - Rzym - Compostela: wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008.

8. A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, Gdańsk 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie:

- stopnia przyswojenia materiału omawianego na poszczególnych zajęciach;

- umiejętności analizy tekstów omawianych na zajęciach;

- pracy kontrolnej (kolokwium pisemne);

- aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie uczestników zajęć w podstawowe zagadnienia związane z dziejami Kościoła i społeczeństwa w okresie średniowiecza; ukazanie głównych zjawisk w życiu społecznym, kulturalnym i religijnym społeczeństwa europejskiego w tym okresie.

Pełny opis:

1. Chrześcijaństwo – rozwój doktryny;

2. Chrześcijaństwo – ramy organizacyjne (administracja, prawo, ustrój);

3. Monastycyzm średniowieczny;

4. Chrześcijańskie formy życia wspólnego;

5. Zakony rycerskie – geneza, organizacja, działalność.

6. Nurty i źródła pobożności średniowiecznej;

7. Chrześcijańska wizja zaświatów;

8. Średniowieczne herezje;

9. Średniowieczny ruch krucjatowy

10. Kult świętych;

11. Średniowieczna sztuka sakralna (architektura, literatura, malarstwo)

Literatura:

1. Duchowość chrześcijańska. Późne średniowiecze i reformacja, red. J. Raitt, Kraków 2011.

2. Historia chrześcijaństwa, t. 5: Ekspansja Kościoła rzymskiego 1054-1274, red. A. Vauchez, Warszawa 2001.

3. Historia chrześcijaństwa, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze: 610-1054, red. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez, Warszawa 1999.

4. A. Guriewicz, Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy: exempla XIII wieku, Warszawa 1997.

5. M. Lambert, Herezje średniowieczne: od reformy gregoriańskiej po reformację, Gdańsk 2002.

6. C. H. Lawrence, Monastycyzm średniowieczny, Warszawa 2005.

7. H. Manikowska, Jerozolima - Rzym - Compostela: wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza, Wrocław 2008.

8. A. Vauchez, Duchowość średniowiecza, Gdańsk 2004.

Uwagi:

Ocena na podstawie:

- stopnia przyswojenia materiału omawianego na poszczególnych zajęciach;

- umiejętności analizy tekstów omawianych na zajęciach;

- pracy kontrolnej (kolokwium pisemne);

- aktywności na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.