Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Latin Epigraphy and History of the Roman Empire

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-OG-EN-LEAHORE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Latin Epigraphy and History of the Roman Empire
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:


znajomość historii starożytnego Rzymu na poziomie podstawowym.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna główne typy inskrypcji łacińskich oraz podstawową faktografię okresu wczesnego cesarstwa.

Student potrafi wskazać najważniejsze elementy rzymskiej struktury społecznej.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi je identyfikować typy napisów epigraficznych

i wskazać główne elementy ich formularza.

Student potrafi tłumaczyć i interpretować mniej skomplikowane teksty epigraficzne.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Polityczne i społeczne dzieje starożytnego Rzymu zostaną omówione na podstawie analizy napisów epigraficznych.

Analizie poddane zostaną inskrypcje nagrobne, religijne i honoryfikacyjne.

Pełny opis:

Polityczne i społeczne dzieje starożytnego Rzymu zostaną omówione na podstawie analizy napisów epigraficznych.

Analizie poddane zostaną inskrypcje nagrobne, religijne i honoryfikacyjne

I. Inskrypcje nagrobne.

- rzymski system imienniczy. Główne elementy sytemu onmastycznego i jego ewolucja.

- grupy społeczne i łączące je relacje

- hierarchia społeczna

- rodzina i wspólnota obywatelska

- śmierć i pogrzeb w mieście rzymskim: typy pochówków i towarzyszące im napisy

II. Inskrypcje sakralne

- rzymska religijność i jej przejawy

- kulty "epigraficzne"

- wystawcy napisów sakralnych

III. Inskrypcje honoryfikacyjne

- tytulatura cesarska

- kariera senatorska

- rzymskie korporacje zawodowe.

Literatura:

J. Kolendo, J. Żelazowski, Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu cesarstwa, W-wa 2005.

Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, red. J. Bodel, Poznań 2008.

A.E. Gordon, Illustrated introduction to Latin Epigraphy, Los Angeles - London 1983.

G. Walser, Roemische Inschriftenkunst, Stuttgart 1993

I. Calabi Lamentani, Epigrafia latina, Milano 1991.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium ustne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Wojciechowski
Prowadzący grup: Przemysław Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.