Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia średniowiecznej Skandynawii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:HSSk-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia średniowiecznej Skandynawii
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

Zna podstawowe źródła do poznania przeszłości średniowiecznej Skandynawii.

Zna genezę i konsekwencje chrystianizacji krajów skandynawskich.

Rozumie dominującą rolę Kościoła w społeczeństwie skandynawskim.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

Potrafi sprecyzować specyfikę życia politycznego i gospodarczego krajów skandynawskich na tle przeszłości średniowiecznej Europy.

Wyjaśnia specyfikę kultury chrześcijańskiej na Półwyspie Skandynawskim.

Potrafi przygotować pisemny referat.

Metody dydaktyczne:

Praca ze źródłem.

Skrócony opis:

Omówienie wybranych zagadnień z przeszłości średniowiecznej Skandynawii. Nabycie umiejętności przeprowadzania krytyki naukowej źródeł skandynawskich.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do problematyki zajęć oraz ustalenie wymogów zaliczeniowych.

2-3.Prezentacja przez studentów podstawowych bibliografii,

wydawnictw źródłowych, czasopism, encyklopedii i

leksykonów do dziejów średniowiecznej Skandynawii.

4. Uzgadnianie tematów referatów i wymogów

merytorycznych oraz technicznych stawianych studentom

przy ich pisaniu.

5-6.Charakterystyka źródeł archeologicznych i rękopiśmiennych.

Analiza fragmentów i porównanie wybranych źródeł na

przykładzie opisów podróży Wulfstana, Norwega Otherego,

Konstantego Porfirogenety, opisów arabskich (Al.

Masudiego, Ibrahima ibn Jakuba)

7-8. Analiza fragmentów sag, legend i kamieni runicznych (Heimskringla, Edda, Saga o Egilu).

9-10.Kroniki zachodnioeuropejskie (niemieckie angielskie, polskie,

ruskie) jako źródła do przeszłości krajów skandynawskich.

11-12.Analiza najstarszych roczników skandynawskich, np. Annales

Sorani, Annales visbyeses, Annales dano-svecani.

13-14.”Regesta Norvegica” jako ważne źródło do dziejów Kościoła

i jego roli w życiu społeczno-gospodarczym Skandynawii

oraz jego związków ze Stolicą Apostolską i władzą świecką.

15. Podsumowanie zajęć i prezentowanie fragmentów najlepszych

referatów.

Literatura:

Podręczniki historii Danii (W.Czaplińskiego i K. Górskiego), Finlandii (Cieślaka i B. Szordykowskiej), Norwegii (A.Berezy-Jarocińskiego), Szwecji (I. Anderssona, A. Kerstena).

Wymienione wyżej źródła do dziejów średniowiecznej Skandynawii.

G. Labuda, Źródła skandynawskie i anglosaskie do dziejów Słowiańszczyzny, Warszawa 1971

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, t.1-22, København 1956-1978.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności oraz umiejętności formułowania myśli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.