Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miejsca pamięci kulturowej krajów skandynawskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:MPK-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Miejsca pamięci kulturowej krajów skandynawskich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość geografii fizycznej i historycznej regionu Bałtyku. Podstawowa znajomość języka angielskiego.

Efekty uczenia się - wiedza:

- posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację wytworów kultury skandynawskiej K_W10

- posiada podstawową wiedzę geograficzną o krajach skandynawskich, w tym zwłaszcza o miejscach istotnych z uwagi na zachowane dziedzictwo kulturowe K_W21

Efekty uczenia się - umiejętności:

- Zdobywa wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny pod kierunkiem opiekuna naukowego, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych, technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji K_U01

- Prezentuje efekty swojej pracy indywidualnej lub zespołowej w

przejrzystej formie stosując różnorodne i nowoczesne metody i techniki K_U05


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

- Ma świadomość wartości spuścizny kulturowej regionu skandynawskiego K_K03

- Rozumie potrzebę umiejętnego i aktywnego propagowania wiedzy o państwach skandynawskich K_K04

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- projektu
- referatu

Skrócony opis:

Zajęcia zapoznają studentów z najważniejszymi miejscami dziedzictwa kulturowego Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii.

Pełny opis:

W czasie zajęć studenci zapoznają się z walorami i znaczeniem najważniejszych miejsc dziedzictwa kulturowego z obszarów z terenu Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii, wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W oparciu o dostępną literaturę, materiały źródłowe opublikowane przez UNESCO oraz informacje udostępniane w internecie przez gospodarzy lub opiekunów obiektów, studenci, pod kierunkiem prowadzącego, przygotują prezentacje poświęcone wybranym miejscom w poszczególnych krajach skandynawskich. Szczególna uwaga zostanie położona na informacje o lokalizacji obiektów, ich znaczenia i związków z dziejami Skandynawii, towarzyszącej im infrastrukturze turystycznej i kulturalnej oraz historii wpisu na listę UNESCO

Literatura:

- J. Lotz, M. Schmidt, T. Veser, Skarby kultury i przyrody świata. Europa północna i środkowa, Warszawa 1997.

- Skarby światowego dziedzictwa. Zabytki kultury i przyrody z listy UNESCO, Warszawa 2001.

- przewodniki turystyczne po poszczególnych krajach skandynawskich

- dokumentacja dot. wpisu poszczególnych obiektów na listę UNESCO dostępna na witrynie whc.unesco.org

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie:

- ocen cząstkowych uzyskanych w toku zajęć za przygotowane prezentacje

- oceny z testu obejmującego wiedzę z problematyki zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Targowski
Prowadzący grup: Michał Targowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Targowski
Prowadzący grup: Karolina Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Targowski
Prowadzący grup: Karolina Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.