Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka badań skandynawskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:PBS-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka badań skandynawskich
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Umiejętność dyskusji,podstawowa wiedza o państwach regionu skandynawskiego

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w konwersatorium - 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5 godzin


Czas poświęcony na pracę indywidualna studenta:

- przygotowanie do zajęć - 35 godzin


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania- 30Łącznie: 100 godz. = 4 pkt

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna najważniejsze syntezy poświecone krajom skandynawskim - K_W11

W2: zna czasopisma polskie poświecone historii krajów skandynawskich - K_W11

W3: zna historyczne czasopisma skandynawskie- K_W11

W4: zna skandynawskie, internetowe słowniki biograficzne i historyczne - K_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie wymienić historyczne czasopisma skandynawskie - K_U04

U2: potrafi zebrać literaturę na wybrany temat - K_U03

U3: potrafi korzystać ze skandynawskich słowników internetowych - K_U06


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę dalszego pogłębiania swojej wiedzy - K_K01

K2: potrafi współpracować w grupie - K_K02

K3: szanuje poglądy innych osób, potrafi bronić swojego zdania w dyskusji - K_K06


Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem źródłowym, pokaz, pogadanka, klasyczna metoda problemowa,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu wprowadzenie studentów w specyfikę badań nad historią i kulturą krajów skandynawskich.

Celem zajęć jest zapoznanie i wdrożenie studentów w warsztat pracy historyka zajmującego się dziejami i kulturą państw skandynawskich. Wskazanie różnego rodzaju publikacji historycznych, źródeł historycznych dotyczących Skandynawii. Wskazanie czynności związanych ze zbieraniem literatury i źródeł, sposobów ich krytyki. Wprowadzenie do poprawnego pisania prac naukowych.

Pełny opis:

Informacje ogólne o krajach skandynawskich (położenie, kraje należące do regionu skandynawskiego, periodyzacja dziejów państw skandynawskich).

Skandynawski księgozbiór w Bibliotece Głównej UMK (wizyta w Bibliotece Głównej UMK, zapoznanie studentów ze zbiorami dotyczącymi historii i kultury krajów skandynawskich).

Literatura historyczna (typy naukowych opracowań historycznych, podstawowe syntezy i monografie dotyczące Skandynawii).

Bibliografie skandynawskie

Czasopisma naukowe poświęcone Skandynawii.

Skandynawskie, drukowane wydawnictwa źródłowe (analiza wybranych tekstów źródłowych)

Encyklopedie skandynawskie i słowniki językowe

internetowe słowniki historyczne i biograficzne

Źródła do dziejów państw skandynawskich, stosunków polsko-skandynawskich w archiwach skandynawskich i polskich.

Własny warsztat naukowy (kartki bibliograficzne, fiszki)

Technika pisania prac historycznych (rodzaje prac naukowych)

Aparat pomocniczy dzieła naukowego (przypisy, odsyłacze, wykaz źródeł

Literatura:

Zajęcia opierają się w znacznej mierze na informacjach przekazanych przez prowadzącego. Zalecana literatura ma tylko charakter uzupełniający.

I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967

A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław 1983

T. Cieślak, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1970

T. Cieślak, Szwecja. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1969

T.Cieślak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

W. Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej (1500-1975), Warszawa 1982

M.Grzybowski, Systemy konstytucyjne krajów skandynawskich, Warszawa 1998

Tenże, Rząd i administracja rządowa w monarchiach skandynawskich, Kraków 2001

A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław 1973

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1994

Słownik pisarzy skandynawskich, red. Z. Ciesielski, Warszawa 1995

A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka, Częstochowa 2001

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę studenta składa się jego aktywność na zajęciach, ocena zebranej bibliografii na wybrany temat z historii lub kultury państw skandynawskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Biskup
Prowadzący grup: Radosław Biskup
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i wdrożenie studentów w warsztat pracy historyka zajmującego się dziejami i kulturą państw skandynawskich. Wskazanie różnego rodzaju publikacji historycznych, źródeł historycznych dotyczących Skandynawii. Wskazanie czynności związanych ze zbieraniem literatury i źródeł, sposobów ich krytyki. Wprowadzenie do poprawnego pisania prac naukowych.

Pełny opis:

Informacje ogólne o krajach skandynawskich (położenie, kraje należące do regionu skandynawskiego, periodyzacja dziejów państw skandynawskich).

Skandynawski księgozbiór w Bibliotece Głównej UMK (wizyta w Bibliotece Głównej UMK, zapoznanie studentów ze zbiorami dotyczącymi historii i kultury krajów skandynawskich).

Literatura historyczna (typy naukowych opracowań historycznych, podstawowe syntezy i monografie dotyczące Skandynawii).

Bibliografie skandynawskie

Czasopisma naukowe poświęcone Skandynawii.

Skandynawskie, drukowane wydawnictwa źródłowe (analiza wybranych tekstów źródłowych)

Encyklopedie skandynawskie i słowniki językowe

internetowe słowniki historyczne i biograficzne

Źródła do dziejów państw skandynawskich, stosunków polsko-skandynawskich w archiwach skandynawskich i polskich.

Własny warsztat naukowy (kartki bibliograficzne, fiszki)

Technika pisania prac historycznych (rodzaje prac naukowych)

Aparat pomocniczy dzieła naukowego (przypisy, odsyłacze, wykaz źródeł)

Literatura:

Zajęcia opierają się w znacznej mierze na informacjach przekazanych przez prowadzącego. Zalecana literatura ma tylko charakter uzupełniający.

I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967

A. Bereza-Jarociński, Zarys dziejów Norwegii, Warszawa 1991

T. Cieślak, Historia Finlandii, Wrocław 1983

T. Cieślak, Norwegia. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1970

T. Cieślak, Szwecja. Z dziejów XIX i XX wieku, Poznań 1969

T.Cieślak, Zarys historii najnowszej krajów skandynawskich, Warszawa 1978

W. Czapliński, Dzieje Danii nowożytnej (1500-1975), Warszawa 1982

M.Grzybowski, Systemy konstytucyjne krajów skandynawskich, Warszawa 1998

Tenże, Rząd i administracja rządowa w monarchiach skandynawskich, Kraków 2001

A. Kersten, Historia Szwecji, Wrocław 1973

M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1994

Słownik pisarzy skandynawskich, red. Z. Ciesielski, Warszawa 1995

A. Świeżawski, Warsztat naukowy historyka, Częstochowa 2001

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 26 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pranke
Prowadzący grup: Piotr Pranke
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.