Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki polsko-skandynawskie w XIX i XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-SB-S:SPS32-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Stosunki polsko-skandynawskie w XIX i XX wieku
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza o historii państw skandynawskich

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w zajęciach - 30 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna czołowych dyplomatów polskich w Skandynawii i odwrotnie w XX wieku K_W01, K_W08

W2: zna działalność Urszuli Ledóchowskiej K_W01

W3: zna koncepcję „trzeciej Europy” Józefa Becka - K_W01, K_W08

W4: zna powiązania Stanisława Przybyszewskiego z Norwegią - K_W01, K_K03, K_K06

W5: poznaje stosunek państw skandynawskich do Polski w okresie II wojny światowej - K_W01, K_K06

W6: rozumie rolę Urszuli Ledóchowskiej dla zainteresowania Skandynawów sprawą polską - K_W01, K_K06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: pokazuje na mapie największe skupiska Polonii w Skandynawii - K_U05

U2: wyjaśnia koncepcję polityki J. Becka wobec Skandynawii- K_U01,K_U02

U3: prezentuje sylwetki czołowych dyplomatów polskich w Skandynawii i odwrotnie, K_U15

U4: opisuje polsko-skandynawskie relacje kulturalne w XIX wieku - K_U01,

U5: opisuje działalność Urszuli Ledóchowskiej w Skandynawii - K_U01

U6: porównuje i wyjaśnia stosunek poszczególnych państw skandynawskich do planu Rapackiego - K_U01, K_U02

U7: czyta i interpretuje teksty źródłowe - K_U03

U8: przygotowuje referat na wybrany temat i podejmuje obronę jego tez w dyskusji - K_U05

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi współpracować w grupie - K_K02

K2: szanuje poglądy innych osób - K_K06


Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem źródłowym, dyskusja, wykład konwersatoryjny, praca z mapą , referat,

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest omówienie zagadnień dotyczących stosunków polsko-skandynawskich w okresie XIX-XX wiek. Zajęcia obejmują tematykę z zakresu relacji politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

Studenci powinni posiadać dobrą znajomość historii Polski i krajów skandynawskich w XIX i XX wieku.

Pełny opis:

1./2. Emigracja polska w Skandynawii (geneza, rozmieszczenie, organizacje polonijne, integracja ze społeczeństwem poszczególnych państw skandynawskich)

3. Skandynawia wobec polskich powstań narodowych.

4. Stosunki kulturalne Polski ze Skandynawią w XIX wieku.

5. Skandynawia wobec polskiej sprawy w okresie I wojny światowej (działalność siostry Urszuli Ledóchowskiej)

6. Polityka J. Becka wobec Skandynawii.

7. Wyprawy polskie na Spitsbergen w okresie międzywojennym.

8/9. Państwa Skandynawskie a sprawa polska podczas II wojny światowej.

10. Udział Polaków w kampanii norweskiej.

11. Skandynawska pomoc humanitarna dla Polski w okresie wojny i po jej zakończeniu.

12. Najważniejsze problemy wzajemnych kontaktów powojennych.

13. Reakcja państw skandynawskich na plan Rapackiego.

Literatura:

J. Ćwirko-Godycka, Tysiącletnia polska emigracja do Szwecji, Jonstorp 1996.

M. Gawinecka-Woźniak, Stosunki rządu polskiego z rządem norweskim na emigracji w Londynie w latach 1940-1945, Toruń 2008.

P. Jaworski, Marzyciele i oportuniści. Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1939-1945, Warszawa 2009.

P. Jaworski, Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918-1939, Wrocław 2001

A. Jazdon, Pieśń o Skrzyneckim, Poznań 2002.

A. Kłonczyński, Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945-1956, Gdańsk 2007.

E. Later-Chodyłowa, Polonia w krajach skandynawskich [w:] Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań 1992, s. 571-627.

Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997

Polska – Dania w ciągu wieków, red. Jan Szymański, Gdańsk 2004

A. Sawicka, Dagny Juel Przybyszewska: fakty i legendy, Gdańsk 2006.

J. Szymański, Stosunki gospodarcze Polski z Norwegią w latach 1918-1929, Gdańsk 2005

K. Ślaski, Tysiąclecie polsko-skandynawskich stosunków kulturalnych,

Teksty źródłowe:

Skandynawia w oczach Polaków. Antologia, wybór, opracowanie i wstęp Z. Ciesielski, Gdańsk 1974.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i prezentacja referatu (W01, W05, W06, U02, U05)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak, Krzysztof Kania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magda Gawinecka-Woźniak
Prowadzący grup: Magda Gawinecka-Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.