Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka wojenna I połowy XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-SzWIXX-S1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Sztuka wojenna I połowy XX wieku
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość historii I połowy XX wieku na poziomie szkoły średniej

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

6 punktów ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

Student ma wiedzę na temat politycznych przyczyn zmian w sztuce wojennej w I połowie XX w. oraz na ich wpływ na organizację ówczesnych armii europejskich oraz sposób prowadzenia wojen. Student zna główne, najnowocześniejsze i najsilniejsze armie świata w XX w. Student ma wiedzę na temat podstawowej literatury dotyczącej sztuki wojennej XX w.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student rozumie i prawidłowo analizuje znaczenie rewolucji przemysłowej oraz ekonomicznego i demograficznego rozwoju Europy.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany


Student potrafi przedstawiać wyniki swojej pracy w formie wystąpienia z zastosowaniem różnorodnych technik.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony rozwojowi sztuki wojennej od początku II wojny burskiej do zakończenia II wojny światowej.

Pełny opis:

Przedmiot swoim zakresem obejmuje okres dynamicznych przekształceń sztuki wojennej, powstałych wskutek pojawiania się na polu bitwy nowoczesnego uzbrojenia. Pierwsze doświadczenia przyniosła II wojna burskie, w której na masową skalę użyte zostały karabiny powtarzalne. Z kolei w toku wojny rosyjsko-japońskiej obie strony wykorzystywały już broń maszynową i nowoczesną artylerię. Podobnie było w przypadku wojen bałkańskich

Prawdziwą potęgę nowoczesnego uzbrojenia pokazała jednak dopiero I wojna światowa. Po krótkiej fazie manewrowej doszło do walk o charakterze pozycyjnym, które wymusiły na obu stronach przekształcenia sztuki wojennej w celu znalezienia wyjścia z tego impasu.

Próby ominięcia walk pozycyjnych miały istotny wpływ na rozwój sztuki wojennej w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W tym czasie Niemcy rozwinęły koncepcję wojny błyskawicznej, którą z powodzeniem stosowały w pierwszym okresie II wojny światowej.

Literatura:

Balck William, Rozwój taktyki w ciągu Wielkiej Wojny, Warszawa 2012

Centek Jarosław, Reichsheer ery Seeckta (1921-1926), Warszawa 2010.

Citino Robert, Ewolucja taktyki Blitzkriegu. Niemcy bronią się przed Polską 1918-1933, Warszawa 2010.

Creveld Martin van, Dowodzenie na wojnie od Aleksandra do Szarona, Warszawa 2014.

Creveld Martin van, Era lotnictwa wojskowa, Warszawa 2013.

Crevekd Martin van, Żywiąc wojnę. Logistyka od Wallensteina do Pattona, Warszawa 2014.

Douhet Giulio, Panowanie w powietrzu, Przypuszczalne formy przyszłej wojny oraz ostatnie artykuły, Warszawa 2012.

French David, Armia Brytyjska 1919-1945 a wojna z Niemcami, Poznań 2014.

Guderian Heinz, Achtung Panzer. Uwaga czołgi!, Warszawa 2012.

Przybyło Łukasz, Doktryny wojenne. Historia i ocena, Warszawa 2018.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Dyskusja w oparciu o zadaną literaturę

.Przygotowanie wystąpienia na zajęciach

.Kolokwium pisemne.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 42 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Jarosław Centek, Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Rezmer
Prowadzący grup: Jarosław Centek, Waldemar Rezmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Centek
Prowadzący grup: Jarosław Centek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Maciej Krotofil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.