Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia terenowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-ZTI-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe I
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi elementami służby w Wojsku Polskim. Tematyka ich obejmuje szereg zagadnień od zapoznania się z wyposażeniem, sprzętem i uzbrojeniem używanym w Wojsku Polskim po podstawowe regulaminy dotyczące wyszkolenia pojedynczego żołnierza.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Regulaminy – Podstawy działalności wojska – podstawowe normatywy określające działalność wojska – 2 godz.

Regulaminy – Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych RP – wybrane zagadnienia z regulaminu ogólnego SZ RP dotyczące służby – 2 godz.

Regulaminy – Instrukcje jako podstawa działalności służbowej wojska – 2 godz.

Regulaminy – Regulamin Musztry Sił Zbrojnych RP – 2 godz.

Regulaminy – Regulamin Musztry Sił Zbrojnych RP – musztra pojedynczego żołnierza – 4 godz.

Regulaminy – Regulamin Musztry Sił Zbrojnych RP – musztra zespołowa – 4 godz.

Budowa i eksploatacja sprzętu – Podstawowe uzbrojenie i wyposażenie Sił Zbrojnych RP – 2 godz.

Szkolenie ogniowe – podstawowe informacje dotyczące budowy broni strzeleckiej – 4 godz.

Szkolenie ogniowe – podstawowe informacje dotyczące prowadzenia ognia z indywidualnej broni strzeleckiej – 4 godz.

Szkolenie ogniowe – prowadzenie ognia z indywidualnej broni strzeleckiej – 2 godz.

Zaliczenie – 2 godz.

Miejsce zajęć podane z tygodniowym wyprzedzeniem po uzgodnieniu z wykładowcą.

Terminy zaliczenia przedmiotu:

1. grupa – 20.06 w godz. 16.45 – 18.15;

2. grupa – 20.06 w godz. 18.30 – 20.00;

3. grupa – 21.06 w godz. 15.30 – 17.00;

Literatura:

Aktualnie obowiązujące regulaminy Wojska Polskiego regulujące służbę polową i wyszkolenie żołnierzy.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja w oparciu o zadaną literaturę.

Przygotowanie wystąpienia na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bilski, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Jacek Bilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bilski, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Jacek Bilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bilski, Maciej Krotofil
Prowadzący grup: Jacek Bilski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)