Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia terenowe III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1202-W-ZTIII-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1031) Military and defence Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe III
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z praktycznymi elementami służby w Wojsku Polskim.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

Historia indywidualnej broni palnej – 2 godz.

Historia krótkiej broni palnej – 2 godz.

Pokaz krótkiej i indywidualnej broni palnej – 2 godz.

Historia indywidualnej broni białej – 2 godz.

Historia krótkiej broni białej – 2 godz.

Pokaz broni białej – 2 godz.

Historia artylerii do końca XIX wieku – 2 godz.

Historia artylerii od końca XIX i do końca XX wieku – 2 godz.

Historyczny i współczesny sprzęt artyleryjski – 2 godz.

Strzelanie artylerii naziemnej – 4 godz.

Współczesna broń pancerna – 2 godz.

Współczesne pojazdy piechoty – 2 godz.

Współczesna amunicja do różnego rodzaju broni. – 2 godz.

Miejsce prowadzenia zajęć podane z tygodniowym wyprzedzeniem po uzgodnieniu z wykładowcą

Terminy zaliczenia przedmiotu:

1. grupa – 10.05, godz. 16.45-18.15;

2. grupa – 10.05, godz. 18.30-20.00;

3. grupa – 17.05, godz. 16.45-18.15.

Literatura:

Aktualnie obowiązujące regulaminy Wojska Polskiego regulujące służbę polową i wyszkolenie żołnierzy.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja w oparciu o zadaną literaturę.

Przygotowanie wystąpienia na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Piotr Ochociński
Prowadzący grup: Piotr Ochociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Piotr Ochociński
Prowadzący grup: Piotr Ochociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia terenowe, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Krotofil, Piotr Ochociński
Prowadzący grup: Piotr Ochociński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)