Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przechowywanie i ochrona archiwaliów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1271-POA-PAZD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przechowywanie i ochrona archiwaliów
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących pozwalających w odpowiedni sposób materiały archiwalne na różnych nośnikach.

Pełny opis:

Ramowe treści nauczania: rodzaje nośników informacji występujących w archiwach. Omówienie ich budowy i pokazanie przykładów (papier, pergamin, tabliczki woskowe, fotografie, negatywy i pozytywy, taśmy magnetyczne, nośniki cyfrowe etc.). Krótki zarys historyczny najstarszych nośników. Rozpoznanie rodzaju zniszczeń. Zniszczenia biologiczne, chemiczne i mechaniczne papieru i innych nośników. Zapobieganie zniszczeniom. Dezynfekcja i dezynsekcja. Zakwaszenie XIX i XX-wiecznych papierowych archiwaliów. Światowe centra konserwacji i odkwaszania papieru. Metody odkwaszania papieru. Ratowanie zbiorów zniszczonych po powodzi. Nowoczesne metody magazynowania archiwaliów. System ochrony materiałów archiwalnych w archiwach państwowych (przepisy prawne i zarządzenia, zabiegi profilaktyczne, organizacja pracy z uwzględnieniem ochrony archiwaliów, zdrowia użytkowników i pracowników). Zasady użytkowania papieru trwałego i archiwalnego w przepisach polskich i zagranicznych. Zasady charakteryzowania stanu zachowania zasobu archiwalnego. Reprografia jako forma zabezpieczenia zasobu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karbowska-Berent, Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Joanna Karbowska-Berent, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Karbowska-Berent, Agnieszka Zięba
Prowadzący grup: Joanna Karbowska-Berent, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Syta
Prowadzący grup: Joanna Karbowska-Berent, Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Syta
Prowadzący grup: Agnieszka Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)