Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka archiwalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1271-TMA-PAZD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka archiwalna
Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest poznanie systemu zasad teoretycznych archiwistyki i ich przełożeniu na metodykę archiwalną.

Pełny opis:

1. Podstawy metodyki kształtowania zasobu archiwalnego

2. Zasady teoretyczne kierujące rozmieszczeniem zasobu archiwalnego i problemy ich stosowania w praktyce

3. Podstawy metodyki przechowywania zasobu archiwalnego

4. Zasady teoretyczne kierujące porządkowaniem zasobu archiwalnego i problemy ich stosowania w praktyce

5. Standardy opisu archiwalnego

6. Zasada publiczności archiwów i problemy jej stosowania w praktyce

Literatura:

1. Biernat C., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977.

2. Buchner H., Niewiadomska-Guentzel, Jak korzystać z archiwów państwowych? Przewodnik użytkownika Zintegrowango Systemu Informacji Archiwalnej ZoSIA, Warszawa 2008. Rec. Adam Grzegorz Dąbrowski, Archiwista Polski, 2009, nr 2 (54), s. 93-102.

3. Chorążyczewski W., Polski standard opisu archiwaliów FOPAR na tle standardów obcych, [w:] Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Toruń 2 4 września 1997, t. 1, red. Daria Nałęcz, Radom 1997, s. 221 229.

4. Chorążyczewski W., Rosa A., Zasada publiczności nowym paradygmatem archiwistyki?, Archiwista Polski, 2010, nr 3 (59), s. 23-42.

5. Dictionary of Archival Terminology. English and French with Equivalents in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish, edited by Peter Walne, compiled by Frank B. Evans, François-J. Himly and Peter Walne, K. G. Saur München, New York, London, Paris 1984. Wyd. 2, 1988.

6. Kodeks etyczny archiwisty uchwalony na XIII Międzynarodowym Kongresie Archiwów w Pekinie, Archiwista Polski, 1997, nr 1, s. 10-14.

7. Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki i S. Sierpowski, Poznań 1992 i dalsze.

8. Polski słownik archiwalny, red. Wanda Maciejewska, Warszawa 1974.

9. Robótka H., Opracowanie i opis archiwaliów: podręcznik akademicki, Toruń 2010.

10. Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989.

11. Rosa A., Zasada publiczności archiwów. Jedna zasada, różne interpretacje, [w:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2, Teoria archiwalna wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 21-54.

12. Ryszewski B., Problemy komputeryzacji archiwów, Toruń 1994.

13. Zbiór przepisów archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 1952-2000, wybór i oprac. Maria Tarakanowska i Ewa Rosowska, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Za opanowanie efektów kształcenia przypisanych do tego przedmiotu student uzyskuje 3 punkty, co odpowiada 75 godzinom pracy słuchacza, w tym:

1) za udział w ćwiczeniach – 0,6 punkta (14 godzin pracy)

2) udział w konsultacjach – 0,3 punkta (7 godzin pracy)

3) przygotowanie do ćwiczeń – 1,2 punkta (30 godzin pracy)

4) przygotowanie do sprawdzianu pisemnego – 0,9 punkta (24 godzin pracy)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Wiesława Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Jabłońska
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Chorążyczewski
Prowadzący grup: Waldemar Chorążyczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.