Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Advoccacy skills

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-ADV-SK-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advoccacy skills
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty w ramach Kursu Prawa Porównawczego
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Number or hours with the lecturer:

- participation in the lectures - 15 hours


-Individual time required for self study:

Preparation for the classes – 75 hours

Preparation for the essay – 35 hours

consultations with the lecturer – 5 hours

Efekty uczenia się - wiedza:

Students will be able:

- to critically read legal texts to derive relevant legal rules

- apply those rules to a new factual scenario and to construct and write a persuasive legal argument using the IRAC format (Issue, Rule, Application, Conclusion).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Students will learn the basics of presenting a persuasive legal argument to an international court or tribunal orally.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Students will learn proper courtroom etiquette in presenting an oral argument to an international court or tribunal.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- oxfordzka
- sytuacyjna

Skrócony opis:

This course will assist students in learning to write a well-organized, logical, and persuasive legal argument and to effectively present that argument orally in court.

Pełny opis:

Using a hypothetical case file provided by the professor, students will learn about a topical issue of international law, draft a legal document analyzing the issue, and prepare a short oral argument to persuade an international court or tribunal to decide the issue in favor of their hypothetical client.

Literatura:

There will not be a required textbook. Most of the course will be based on a hypothetical case file prepared by the instructor. Other articles and materials about legal writing and advocacy will be posted online.

Metody i kryteria oceniania:

20% of the students’ final grades will be based on class preparation and participation

50% of the students’ final grade will be based on their written assignments.

30% of the students’ final grades will be based on their oral argument skills during a mock court hearing.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)