Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Contemporary Challenges of Polish Constitutional Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-CCPCL-KPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Challenges of Polish Constitutional Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty w ramach Kursu Prawa Porównawczego
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

-

Całkowity nakład pracy studenta:

Number or hours with the lecturer:

- participation in the lectures - 20 hours


-Individual time required for self study:

Preparation for the classes – 80 hours

Preparation for the essay – 40 hours

consultations with the lecturer – 10 hours


Efekty uczenia się - wiedza:

After the completion of the course students:

- explain terms and characterize institutions of constitutional law

- present legal norms stemming from the Constitution and some other normative acts covered by the education plan

- interpret constitutional provisions

Efekty uczenia się - umiejętności:

After the completion of the course students:

- apply appropriate methods of interpreting the Constitution

- explain aims and functions of particular institutions of Polish political system

- explain legal significance of competences of public institutions

- identify individual freedoms and rights, as well as mechanisms of their protection

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

After the completion of the course students:

- identify legal problems concerning constitutional law and formulate solutions thereof

- analyze, in a methodologically correct manner, practical problems and case-law concerning the Constitution

- interpret legal provisions taking into consideration norms stemming from the Constitution

- formulate individual opinions in discussions concerning constitutional issues

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

The course is addressed to English-speaking students interested in constitutional law and studies in comparative government. There are no previous requirements, but it is taken for granted that students have basic notions in the area of government and constitutional law. The course is clearly interdisciplinary: on the one hand, it aims to show the principal legal regulations contained in the constitution, on the other hand it focuses on their impact on political practice and functioning of the democracy in Poland. In addition, the historical background concerning political culture in Poland is contained in the introduction.

Pełny opis:

Following topics will be covered during the course:

1. History of the Polish constitutions and constitutionalism

2. Constitution-making process 1989-1997

3. Axiological foundations of the Polish constitution

4. The systemic order of the Constitution of 1997

5. The concept of individual freedoms and rights in Poland

6. The limits of freedoms and rights - the limits of the political power

7. Law and its sources in the constitution

8. International law and the Polish constitution

9. The "European clause" of the constitution

10. The system of government in Poland - separation and cooperation of powers

11. Status of the Sejm and Senate

12. The Presidency in Poland

13. The courts and tribunals

14. Constitutional judiciary

15. Constitutional developments in Poland - does Poland need a new constitution?

16. Illiberalization of the system in Poland.

Literatura:

1. K. Prokop, Polish Constitutional Law, Białystok 2011.

2. Constitutional Law in Poland, B. Banaszak (red.), Alphen aan den Rijn 2012.

3. Polish Constitutional Law. The Constitution and Selected Statutory Materials, Warszawa 2009

4. L. Garlicki: Constitutional law, [w:] Introduction to Polish Law, S. Frankowski (red.), Haga- Kraków 2005.

5. Tímea Drinóczi and Agnieszka Bień-Kacała, Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland, German Law Journal, Volume 20, Issue 8, December 2019, pp. 1140-1166.

Metody i kryteria oceniania:

Written essay and active participation in the class

Criteria:

0-59% failed

60%-69% - sufficient

70%-85% - good

86%- 100% - very good

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała, Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała, Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała, Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)