Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

European Human Rights Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-EUR_HR-KPP Kod Erasmus / ISCED: 10.1 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: European Human Rights Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty w ramach Kursu Prawa Porównawczego
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) general orientation concerning treaty law;

no special other requirements; the lecture is addressed to all the students of the Faculty who decided to choose the "Comparative Law Course" as an optional educational offer.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) 1/ contact hours (lecture) - 20 h

2/ getting knowledge of English professional terminology - 50 h;

2/ analyses of the European judgments concerning human rights violations - 50 h

3/ writing an essay upon the basis of the analysed judgment - 30 h

______________________________

150 h = 6 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) K_WO2 - the student has a full orientation concerning the structure and principles of the European system of the human rights protection;

K_W03 - the student has the knowledge concerning the interrelations between the European organizations as far as their activity for human rights protection is concerned;

K_W04 - the student is familiar with the English professional terminology concerning the topic;

K_W05 - the student acquires knowledge concerning the idea of human rights and the importance of the international protection in the field;

K_W0 - the student is familiar with the specificity of the European judgments concerning human rights violations and their domestic impact.


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) K_U02 - the student is able to interpret the European standards in the filed of human rights protection and deal professionaly with the European documents on the human rights protection;

K_U06 - the student can make the critical analyses both of the European normative standards and the case-law;

K_U09 - the student is able to write comments concerning the particular issues, e.g. the dissenting opinions for the European judgments.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) K_K01 - the student is aware about the necessity of continuation of his/her further education;

K_K07 - the student is prepared for competent discussions concerning the European protection of human rights.

Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) 1/ Academic lecture based on power point presentations

2/ Depending on the problem interactive discussion, especially in the field of the case-law presentations

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- panelowa
- referatu
- studium przypadku

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the course a general outlook concerning the structure and basic principles of the European human rights law is offered. Despite the characterization of the Council of Europe, CSCE/OSCE and EC/UE efforts in the field of the protection of human rights and freedoms the interactions between the systems are also presented. The most important part of the considerations is based upon the analysis of the famous (earlier and the newest) European judgments. Likewise, the presentation of chosen normative standards is included.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1/ Introduction to the idea of the European human rights protection: the origins, and basic concepts - 1 h

2/ Basic terminology concerning the topic and systematisation - 1 h

3/ Brief presentation of the European organizational structure serving the protection of human rights - 4 h

4/ Interrelations between the European Court of Human Rights and the Court of Justice illustrated with particular judgments - 2 h

5/ Basic principles of the European human rights protection presented upon the chosen case-law - 4 h

6/ "Law in action" study presenting particular European human rights standards with the reference to the domestic impact of the European human rights case-law - 6 h

7/ Effectiveness of the European protection of human rights (problem of proper execution of the judgments) - 2 h

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature:

copies of the articles delivered systematically by the lecturer for the homework reading by students

Documents:

European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950

European Social Charter of 1961 (also "Revised" version of 1996)

Charter of Fundamental Rights of the European Union of 2000

copies of European judgments delivered by the lecturer

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

K_KO2, K_KO3, - active participation during the lectures

K_07, K_U02 - written essay based upon the analysed judgment connected with short discussion with the lecturer

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: Michał Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak, Bożena Gronowska
Prowadzący grup: Michał Balcerzak, Bożena Gronowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak, Bożena Gronowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.