Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Governance of the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-GEU-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Governance of the European Union
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty w ramach Kursu Prawa Porównawczego
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

- participation in the lectures - 10 hours

-Individual time required for self-study:

Preparation for the test – 20 hours


Efekty uczenia się - wiedza:

On completion of this course the student will be able to:

- Understand the labyrinth of EU institutions and their role in European Governance

- Explain the difference between two instruments of economic integration: regulation and

capacity building in a comparative federalism framework

- Interpret the European governance in light of different theoretical perspectives


Efekty uczenia się - umiejętności:

On completion of this course the student will be able to:

- Apply acquired knowledge to the debate on the future of the EU

- Criticize the existing academic literature

- Analyze the empirical cases in light of theories of economic integration

- Better understand the role of government in managing its economy


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

On completion of this course the student will be able to:

- Identify problems concerning EU governance and formulate solutions thereof

- Critically engage in discussions.

- Formulate evidence-based individual opinions in discussions

- Appreciate the importance of critical reading of information which will help to better distinguish between mere opinion and real analysis.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

This course is addressed to English-speaking students interested in the European Union (EU) and comparative politics. The course has no specific prerequisites. The student will be expected to attend the lectures and engage in discussions. It consists of an institutional analysis of EU, presentation of different perspectives on the EU, as well as a comparison with the United States (US) as the most significant example of democratic union of states (or a coming-together federation), focusing particularly on their fiscal regimes and economic governance.

Pełny opis:

The following topics will be covered during the course:

1. Institutionalization of the European Union.

2. Perspectives on the European Union – intergovernmentalism

3. Perspectives on the European Union – supranationalism

4. Fiscal regimes of the EU and the US

5. EU Recovery Fund: a paradigm’s change?

Literatura:

1. Sergio Fabbrini, Which European Union? Europe After the Euro Crisis, Cambridge: Cambridge University Press, 2015

2. Ramona Coman, Amandine Crespy, Vivien A. Schmidt (eds.) Governance and Politics in the Post-Crisis European Union, Cambridge: Cambridge University Press, 2020

3. Tomasz P. Woźniakowski, and Maduro Poiares, Miguel (2020), ‘European Taxes and Fiscal Justice: Citizens' Support and Lessons from the US’, Perspectives on Federalism, 12(3),47-66.

Metody i kryteria oceniania:

Active participation in the class and test

Criteria:

0-59% failed

60%-69% - sufficient

70%-85% - good

86%- 100% - very good

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)