Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

International Business Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-IBL-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: International Business Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty w ramach Kursu Prawa Porównawczego
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Number or hours with the lecturer:

- participation in the lectures - 15 hours


-Individual time required for self study:

Preparation for the classes – 75 hours

Preparation for the essay – 35 hours

consultations with the lecturer – 5 hours

Efekty uczenia się - wiedza:

Students will be able:

- to recognize various types of international business transactions,

- to defining characteristics, advantages and disadvantages;

- and become familiar with key provisions of the CISG.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Students will learn when and how to apply various aspects of the CISG to international contracts.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Students will learn some aspects of cultural differences in international business transactions.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji

Skrócony opis:

This course will focus on issues that arise in the formation, execution, and termination of international sales contracts, particularly those governed by the Convention on the International Sale of Goods to which both the U.S. and Poland are a party.

Pełny opis:

This course will introduce students to the law and dynamics of business transactions conducted between private citizens and corporations in different countries, with a particular focus on transactions between the United States and Poland. We will consider why people and businesses decide to engage in international trade, what risks they face, how they can minimize those risks, and what benefits they hope to gain. The particular focus will be transactions governed by the Convention on the International Sales of Goods (CISG), to which the United States and Poland both belong. However, we also will consider the advantages and disadvantages of different forms of doing business internationally, such as through agencies and distributorships, franchising arrangements, establishment of branches or subsidiaries, etc. We also will examine some government regulation of these private transactions both on the national and international level.

Literatura:

The Convention on the International Sale of Goods (CISG) and related materials: https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg

Case law interpreting the CISG, which can be accessed through the CISG database at https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg

Other online articles and materials on international business to be posted.

Metody i kryteria oceniania:

50% of the students’ final grades will be based on class preparation and participation, including out-of-class and in-class assignments and the other 50% will be based on a short final examination given at the end of the course.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)