Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Contemporary Challenges of Polish Constitutional Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OG-CCPCL-KPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Contemporary Challenges of Polish Constitutional Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) None

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in lectures- 20 hrs

- consultations- 10 hrs


Self-study hours:

- preparation for lectures- 20 hrs

- writing essays- 20 hrs

- reading literature- 60 hrs

- preparation for examination- 20 hrs


Altogether: 150 hrs (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) Student

W1: has basic knowledge of institutions of constitutional law

W2: possesses knowledge in respect of constitutional procedures

W3: is familiar with Polish constitutional history

W4: is acquainted with basic rules of interpretation of the 1997 Polish Constitution


Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) Student

U1: is able to identify contemporary challenges within Polish constitutional environment

U2: is capable of interpretation of constitutional provisions

U3: has basic skills in recognition of breaches the Polish Constitution

U4: can analyse and explain the main judgements of Polish and European courts in relation to the Polish judiciary


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) Student

K1: understands the importance of a constitution for and within a society

K2: understands the need for cooperation and consensus

K3: is open to diversity within a society

K4: is aware of equality and respect for others

K5: identifies and recognizes the main problems of the Polish society

K6: participates in group tasks

K7: can communicate their views and can cooperate with colleagues


Metody dydaktyczne:

(tylko po angielsku) Expository teaching methods:

- informative lecture

- participatory lecture

- problem-based lecture


Exploratory teaching methods:

- classic problem-solving

- presentation of a paper

- case study


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course is addressed to English-speaking students interested in constitutional law and studies in comparative government. There are no previous requirements, but it is taken for granted that students have basic notions in the area of government and constitutional law. The course is clearly interdisciplinary: on the one hand, it aims to show the principal legal regulations of the Polish Constitution, on the other hand it focuses on their impact on political practice and functioning of the democracy in Poland. In addition, the historical background concerning political culture in Poland is addressed in the introduction.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Following topics will be covered during the course:

1. History of the Polish constitutions and constitutionalism

2. Constitution-making process 1989-1997

3. Axiological foundations of the Polish constitution

4. The systemic order of the Constitution of 1997

5. The concept of individual freedoms and rights in Poland

6. The limits of freedoms and rights - the limits of the political power

7. Law and its sources in the constitution

8. International law and the Polish constitution

9. The "European clause" of the constitution

10. The system of government in Poland - separation and cooperation of powers

11. Status of the Sejm and Senate

12. The Presidency in Poland

13. The courts and tribunals

14. Constitutional judiciary

15. Constitutional developments in Poland - does Poland need a new constitution?

16. Illiberalization of the Polish constitutional system

Literatura: (tylko po angielsku)

1. M. Granat, K. Granat, The Constitution of Poland. A contextual analysis, Hart 2019.

2. K. Prokop, Polish Constitutional Law, Białystok 2011.

3. Constitutional Law in Poland, B. Banaszak (red.), Alphen aan den Rijn 2012.

4. Polish Constitutional Law. The Constitution and Selected Statutory Materials, Warszawa 2009

5. L. Garlicki: Constitutional law, [w:] Introduction to Polish Law, S. Frankowski (red.), Haga- Kraków 2005.

6. Tímea Drinóczi and Agnieszka Bień-Kacała, Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland, German Law Journal, Volume 20, Issue 8, December 2019, pp. 1140-1166.

7. Rule of Law, Common Values, and Illiberal Constitutionalism, eds. T. Drinóczi and A. Bień-Kacała, Routledge 2021.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

- essay

- activity

Assessment criteria:

fail- 0-59%

satisfactory- 60%-69%

satisfactory plus- 70%-79%

good – 80%-89%

good plus- 90%-95%

very good- 96%- 100%

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bień-Kacała, Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Agnieszka Bień-Kacała, Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Serowaniec
Prowadzący grup: Maciej Serowaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)