Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwowe prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PPW-N2 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Państwowe prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty do wyboru dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Łącznie 25 godzin, w tym:

1) 20 godzin kontaktowych,

2) 5 godzin pracy własnej studenta - zebranie i wybór odpowiednich materiałów do zajęć, czytanie literatury, przygotowanie referatuEfekty uczenia się - wiedza:

W1 - pogłębiona wiedza o charakterze i treści prawa wyznaniowego oraz jego zasadniczym znaczeniu dla administracji publicznej w Polsce i w Europie K_W01

W2 - pogłębiona wiedza o procesach społecznych w dziedzinie religii w ich aspekcie prawno – administracyjnym, wiedza o stosunkach wyznaniowych, ich specyfice w skali państwowej i międzynarodowej K_W03Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - umiejętność wykorzystania pogłębionej wiedzy do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk prawno–administracyjnych w kontekście zjawiska religii K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - umiejętność identyfikowania dylematów etycznych w zakresie prawno–administracyjnym w odniesieniu do polskiego i europejskiego prawa wyznaniowego K_K03


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

Klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie i omówienie podstawowych zagadnień oraz problemów z zakresu prawa wyznaniowego. Poprzez analizę materiału normatywnego oraz podstawowe orzecznictwo (szczególnie Trybunału Konstytucyjnego) omówione zostaną takie zagadnienia jak pojęcie i źródła prawa wyznaniowego, wolność sumienia i religii, finansowanie związków wyznaniowych, rejestrowanie związków wyznaniowych, nauczanie religii w szkole. Rozpatrzenie tych zagadnięć pozwolili określić rolę prawa wyznaniowego dla ukształtowania się modelu stosunku państwo-związki wyznaniowe, jak również ich wpływu na praktykę administracyjną.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne: pojęcie prawa wyznaniowego, źródła prawa wyznaniowego (1 godzina wykładowa)

2. Konstytucyjny model relacji państwo-związki wyznaniowe, systemy powiązania i rozdziału (1 godziny wykładowe)

3. Państwo świeckie i nauczanie religii w szkołach (2 godziny wykładowe)

4. Ochrona wartości religijnych (2 godziny wykładowe)

5. Sens i znaczenie wolności sumienia i wyznania (2 godziny wykładowe)

6. Finansowanie związków wyznaniowych (2 godziny wykładowe)

7. Rejestracja związków wyznaniowych (1 godziny wykładowe)

8. Wybrane problemy z realizacji Konkordatu z 1993 roku (1 godziny)

Literatura:

1. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010/2013

2. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2011

3. Prawo wyznaniowe. Exc. 1, Wspólnoty religijne i ich osoby prawne, oprac. E. Gajda, Toruń 2012

4. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe , Warszawa 2008

5. Polskie prawo wyznaniowe: wybór źródeł, oprac. M. Poniatowski, P. Sobczyk Lublin 2012

Efekty uczenia się:

Wykład dotyczy odrodzonej dziedziny prawa, stąd też w części ma charakter interdyscyplinarny. Elementy prawa wyznaniowego pozostają w naukowym powiązaniu z – szeroko pojmowaną – dyscypliną stosunków politycznych, społecznych i religijnych. Student zostanie przygotowany, w aspekcie prawa wyznaniowego largo i stricto sensu, do studiów tzw. trzeciego stopnia.

Student: uzyska wiedzę o charakterze i treści prawa wyznaniowego oraz jego zasadniczym znaczeniu dla administracji publicznej w Polsce i w Europie; będzie przygotowany do dogłębnego analizowania procesów społecznych w dziedzinie religii w ich aspekcie prawno – administracyjnym; wykaże się wiedzą teoretyczną, z możliwością jej praktycznego wykorzystania w materii rozumienia stosunków wyznaniowych, ich specyfiki w skali państwowej i międzynarodowej; będzie mógł wykorzystać pogłębioną wiedzę do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk prawno–administracyjnych w kontekście zjawiska religii; będzie przygotowany doprowadzenia usług doradczych w zakresie prawno–administracyjnym w odniesieniu do polskiego i europejskiego prawa wyznaniowego. Przekazana studentowi wiedza powinna być znacząco przydatna w pracy w instytucjach polskich i zagranicznych (przede wszystkim w Unii Europejskiej).

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- aktywność/esej – 25% oceny końcowej

- referat – 75% oceny końcowej

Kryteria oceniania referatu/eseju:

• Ocena dst. – dst + - temat opracowany w stopniu podstawowym.

• Ocena db – db+ - temat opracowany w stopniu zadowalającym.

• Ocena bdb – temat opracowany wyczerpująco.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Włoch
Prowadzący grup: Wojciech Włoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gajda
Prowadzący grup: Ewa Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Gajda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.