Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protokół dyplomatyczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PR-DP-FN Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Protokół dyplomatyczny
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla studentów niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z przedmiotów realizowanych w toku studiów. Wskazana wiedza o podstawach prawa międzynarodowego publicznego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane w ramach programu studiów dla danego przedmiotu - 20 godzin (wykład fakultatywny na studiach dziennych), 20 godzin (konwersatorium), 12 godzin (wykład fakultatywny na studiach zaocznych).

2. Indywidualna praca studenta potrzebna do zaliczenia przedmiotu.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W03 - ma pogłębioną wiedzę o stosunkach dyplomatycznych i ich specyfice, w tym zwłaszcza o metodach realizacji tych stosunków;

K_W05 - posiada rozszerzoną wiedzę o państwie jako podmiocie stosunków dyplomatycznych oraz innych podmiotach występujących w stosunkach międzynarodowych;

K_W07 - ma pogłębioną wiedzę o normach i regulacjach prawnych dotyczących prawa dyplomatycznego i konsularnego;

K_W08 - ma pogłębioną wiedzę na temat protokołu dyplomatycznego;


Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U02 - potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną nt. protokołu dyplomatycznego do wnikliwego i krytycznego analizowania konkretnych spraw i zjawisk w stosunkach dyplomatycznych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, dokonuje samooceny własnych kwalifikacji doskonali swoje umiejętności w zakresie protokołu dyplomatycznego;


Metody dydaktyczne:

wykład konwersatoryjny, dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- studium przypadku

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczące współczesnych zasad protokołu dyplomatycznego, z elementami prawa dyplomatycznego i konsularnego.

Pełny opis:

Przeznaczony dla studentów studiów niestacjonarnych w sem. letnim od II roku prawa, administracji (n1) i od I roku administacji (n2)

Treść zajęć:

Pojęcie protokołu dyplomatycznego

Źródła i historia protokołu dyplomatycznego

Organizacja protokołu dyplomatycznego w Polsce

Organy państwa w stosunkach międzynarodowych

Źródła prawa dyplomatycznego i konsularnego

Prawo legacji

Procedura nawiązywania i ustanawiania stosunków dyplomatycznych

Klasy, rangi szefów i członków misji dyplomatycznych i zasady precedencji

Charakterystyka funkcji dyplomatycznych

Immunitet nietykalności dyplomatyczny i konsularny – podobieństwa i różnice

Immunitet od jurysdykcji karnej w odniesieniu do dyplomatów i konsuli

Przywileje dyplomatyczne

Procedura nawiązywania stosunków konsularnych

Stosunki dyplomatyczne i stosunki konsularne – relacje

Rodzaje i klasy urzędów konsularnych

Konsul zawodowy a konsul honorowy

Krótka charakterystyka funkcji konsularnych

Przedstawicielstwo dyplomatyczne, ambasador, personel dyplomatyczny misji

Procedura i ceremoniał akredytacji ambasadora

Pojęcie precedencji

Ogólne zasady precedencji najwyższych stanowisk w RP

Precedencja w korpusie dyplomatycznym

Podstawowe zasady korespondencji

Forma, styl i rodzaje korespondencji dyplomatycznej

Rodzaje, forma, wygląd i funkcje biletów wizytowych (wizytówek)

Przyjęcia – rodzaje, zaproszenia, miejsca honorowe, rozsadzanie przy stole

Podstawowe zasady zachowania przy stole.

Podstawowe zasady doboru potraw i alkoholi

Typy strojów i zasady ich doboru

Savoir vivre na co dzień

Literatura:

T. Orłowski, "Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta", Warszawa 2005, wyd. II 2010

S. Sykuna, J. Zajadło (red.), "Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego", Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie testu (wyboru i otwartego) na podstawie treści zajęć (wykazu zagadnień).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Balcerzak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.