Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-PRAKT-ND Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty niestacjonarnych studiów doktoranckich w zakresie prawa
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

W zależności od programu - od 60 do 120 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

Uczestnik w wyniku odbycia praktyk zna:

W1: metody dydaktyczne służące do przeprowadzania zajęć z zakresu nauk prawnych

Efekty uczenia się - umiejętności:

Uczestnik w wyniku odbycia praktyk potrafi:

U1: ułożyć plan pacy ze studentami;

U2: przeprowadzić zaplanowane zajęcia w sposób poprawny merytorycznie oraz formalnie.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Uczestnik w wyniku odbycia praktyk posiada następujące kompetencje:

K1: do efektywnego wykorzystania czasu zajęć;

K2: do przekazania w przystępny sposób posiadanej wiedzy;

K: do dokonywania oceny pracy studentów.

Metody dydaktyczne:

Metoda obserwacji, referatu, wykładu problemowego

Skrócony opis:

Praktyka zawodowa ma na celu zapoznanie studentów studiów doktoranckich z warsztatem prowadzenia zajęć, zarówno wykładów, seminariów, ćwiczeń jak i konwersatoriów.

Pełny opis:

Studenci studiów doktoranckich współuczestniczą w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników naukowych zaznajamiając się z metodologią pracy nauczyciela akademickiego oraz technikami nauczania. Studenci poznają także warsztat pracy nauczyciela akademickiego - metody przygotowywania się do zajęć, przedstawiania zagadnień na zajęciach, posługiwania się pomocami dydaktycznymi. Praktyka zawodowa ma na celu zapoznanie studentów studiów doktoranckich z warsztatem prowadzenia zajęć, zarówno wykładów, seminariów, ćwiczeń jak i konwersatoriów.

Literatura:

nie dotyczy

Metody i kryteria oceniania:

Metoda - współuczestnictwo.

Kryterium oceniania - ocena ciągła na podstawie aktywności oraz przygotowywania się do zajęć

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z szeroko rozumianego prawa. Doktoranci współuczestniczą w zajęciach nabywając wiedzę z zakresu dydaktyki.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z szeroko rozumianego prawa. Doktoranci współuczestniczą w zajęciach nabywając wiedzę z zakresu dydaktyki.

Literatura:

Szeroko rozumiana literatura z zakresu prawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z szeroko rozumianego prawa. Doktoranci współuczestniczą w zajęciach nabywając wiedzę z zakresu dydaktyki.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z szeroko rozumianego prawa. Doktoranci współuczestniczą w zajęciach nabywając wiedzę z zakresu dydaktyki.

Literatura:

Szeroko rozumiana literatura z zakresu prawa

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Wałachowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z szeroko rozumianego prawa. Doktoranci współuczestniczą w zajęciach nabywając wiedzę z zakresu dydaktyki.

Pełny opis:

W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia z szeroko rozumianego prawa. Doktoranci współuczestniczą w zajęciach nabywając wiedzę z zakresu dydaktyki.

Literatura:

Szeroko rozumiana literatura z zakresu prawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.